My logo

Tips & Tricks – SolidWorks Composer

ในบางครั้งการนำเสนอคู่มือต่างๆ เราอาจจะใช้โปรแกรมจำพวก Microsoft Office เช่น Word, Excel หรือ PowerPoints เข้ามาช่วยเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำ แต่จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถที่จะทำคู่มือของเครื่องจักรโดยสามารถที่จะวัดค่า Dimension หรือหมุนไฟล์ 3D CAD ได้โดย SolidWorks Composer และในวันนี้ขอยกตัวอย่างการจัดทำในโปรแกรม Microsoft Excel มาเริ่มทำกันเลยดีกว่าคะ 1.เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลือกที่ File >>> Options 2.เลือก Customize Ribbon โดยเข้าไปเลือกหัวข้อ Developer 3.เลือกคำสั่ง Insert ดังภาพ            

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้