Tips & Tricks – SolidWorks Simulation

ในกรณีที่เรามีการสร้าง Study ใหม่เพื่อต้องการกำหนดค่าที่แตกต่างจาก Study อื่น เราต้องมากำหนดค่าต่างๆที่คล้ายๆเดิมกับผิวงานเดิม ทำให้เสียเวลาในขั้นตอนนี้มากๆ เรามาดูวิธีการที่จะทำให้เราทำขั้นตอนนั้นได้ง่ายๆกัน ขั้นตอนที่ 1 Create new Study ขั้นตอนที่ 2 ให้เรา Active ที่ Study แรก

Read more

  ในกรณีที่งานของเรามีลักษณะการใช้งานจริงที่ถูกเคลื่อนที่ไปเป็นระยะความยาว เช่นงานนี้ถูกดันที่ผิวใดผิวหนึ่งจนโก่งไป 0.5 มม. แล้วชิ้นงานนี้จะเสียหายหรือไม่ เราสามารถจำลองลักษณะแบบนี้ได้โดยขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เตรียมโมเดลด้วยการสร้างจาก Sheet Metal หรือ Feature ทั่วไปก็ได้ ขั้นตอนที่ 2 สร้าง Study ใหม่

Read more

  ผ่านไปหลายตอนแล้วน่ะครับ เข้าสู่ตอนที่11 ตอนนี้เรามาลองวิเคราะห์ชิ้นงานที่มีความหนาเท่ากันตลอดทั้งชิ้นงานหรือที่เราเรียกว่างานโลหะแผ่นกันบ้าง ซึ่งในโปรแกรม Simulation เราจะเรียกว่า Shell Element ตัวอย่างนี้เราจะลองดูว่าชิ้นงานนี้จะสามารถรับภาระตามที่ต้องการได้หรือไม่ ขั้นตอนที่ 1 เตรียมโมเดลด้วยการสร้างจาก Sheet Metal ขั้นตอนที่ 2 สร้าง Study ใหม่

Read more

  ผ่านไปหลายตอนแล้วน่ะครับ เข้าสู่ตอนที่10 ตอนนี้เรามาลองวิเคราะห์โครงสร้างกันบ้าง ซึ่งในโปรแกรม Simulation เราจะเรียกว่า Beam Element   ตัวอย่างนี้เราจะลองดูว่าโครงสร้างโต๊ะตัวนี้จะเสียหายไหมเมื่อมีน้ำหนักมาวางบนเหล็กข้างบน ขั้นตอนที่ 1 เตรียมโมเดลด้วยการสร้างจาก Weldments และเปิด Add-ins ที่ชื่อว่า Simulation ขั้นตอนที่

Read more

  ผ่านไปหลายตอนแล้วน่ะครับ เข้าสู่ตอนที่9 ตอนนี้เรามาดูตัวอย่างงานจริงกันครับ ในกรณีที่เรามีภาระหรือแรงที่กระทำกับชิ้นงานนั้น หลายๆครั้งแรงนั้นมาจากอุปกรณ์อื่นเช่นแรงจากน้ำหนักของเครื่องจักร เครื่องจักรวางอยู่บนโครงสร้างแล้วเราต้องการวิเคราะห์โครงสร้างว่ารับน้ำหนักได้ไหม เราไม่จำเป็นต้องไปวาดเครื่องจักรนั้นมาในงานของเรา เพียงแค่เราทราบจุด CG ของเครื่องและทราบน้ำหนักก็สามารถนำมาจำลองใน Simulation ได้เสมือนว่ามีเครื่องจักรนั้นอยู่ด้วย   ตัวอย่างนี้เราจะลองดูว่าเพลทล่างนั้นรับแรงดึงได้ไหม เราไม่จำเป็นต้องวาด EyeBolt และ Shackle ขั้นตอนที่

Read more

  เมื่อเราทำการ Run Simulation เสร็จแล้วเราจะได้ ผลลัพธ์ต่างๆ และในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนค่าบางค่าเช่น ปรับขนาดของแรงที่กระทำ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการเก็บผลลัพธ์ก่อนหน้าไว้ด้วย จึงจำเป็นต้องสร้าง Case มาใหม่และกำหนดค่าต่างๆใหม่อีกครั้ง ทีนี้เรามาดูวิธีการ Copy Case Study เพื่อความรวดเร็วกัน ขั้นตอนที่ 1 คลิ๊กขวาที่

Read more

    เมื่อเราทำการ Run Simulation เสร็จแล้วเราจะได้ Chat สีๆพร้อมค่าต่างๆออกมาดูสวยงาม แต่ถ้าเราอยากทราบว่าจุดตรงที่เราสนใจนั้นมีค่าโดยละเอียดเท่าไหร่นั้นหากเราใช้การเทียบสีนั้นอาจจะคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้นเราจะต้องใช้เครื่องมือที่ชื่อ Probe เพื่อช่วยในการอ่านค่านั้นเอง เรามาดูวิธีการใช้กันดีกว่า ขั้นตอนที่ 1        คลิ๊กขวาที่ Stress เลือก Probe ขั้นตอนที่

Read more

ในงาน Simulation การกำหนด Connection มีชิ้นงานที่เป็นลักษณะผิวส่วนโค้งสัมผัสกับผิวส่วนโค้ง เบื้องต้นโปรแกรมจะวิเคราะห์ว่าเป็นการสัมผัสแบบจุดๆ เดียวให้เราเท่านั้น  ดังนั้นเราต้องทำการกำหนด Contact Set เพิ่มให้กับผิวชิ้นงาน 2 ผิว เพื่อความแม่นยำในการวิเคราห์ชิ้นงาน มีวิธีการดังต่อไปนี้ครับ หลังจากที่เราได้ทำการกำหนด Material, Fixtures, Load ต่างๆ

Read more

ในการวิเคราะห์ FEA บ่อยครั้งที่เราได้ทำการวิเคราะห์ชิ้นงานแล้ว เราต้องการจะดูค่า Value ต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ค่า Stress, Displacement, Strain  ใน SOLIDWORKS Simulation ก็ได้มีคำสั่ง Probe ในการเลือก Point ที่เราสนใจว่ามีค่า Stress,

Read more

การอ่านค่าผลลัพธ์ใน Simulation ชิ้นงานที่เราได้ทำการวิเคราห์จะเสียหายหรือไม่ เรามีวิธีการตรวจสอบดังนี้   ให้เรา อ่านค่า Von Mises Stress ว่ามีค่าเท่าไร ถ้ามากกว่า Yield Strength ของชิ้นงาน แสดงว่าชิ้นงานอาจเกิดความเสียหายได้   ให้นำค่า Yield Strength

Read more