My logo

Tips & Tricks Mi

ผู้ใช้งาน SolidWorks เมื่อมีการบอก Dimension ใน Drawing บางครั้ง อาจมีเส้นหรือ หัวลูกศร ที่บอก Dimension ไปทับกับเส้น Extension Line เส้นอื่น ซึ่งทำให้ดูแบบผิดพลาดและไม่สวยงาม ซึ่ง สามารถแก้ปัญหานี้ได้ 1. ให้คลิ๊กที่เส้น ที่ต้องการ Break Extension Line   2. ในแถบ Leaders ให้ติ๊กเลือก Break Lines Line กับ Break Extension Line และสามารถใส่ ระยะห่าง ที่ต้องการ Break  

Read more

ลักษณะงานมุมที่เป็น R ในกรณีที่ต้องการบอกขนาดในบางครั้งจะต้องสร้างเส้นเพื่อหาจุดตัดการวาดเส้นขึ้นมาใหม่ใช้เวลานานผู้ใช้งานอาจมีคำถามว่าหากต้องการสร้างจุดตัดให้ง่ายกว่าเดิมมีวิธีการอย่างง่ายโดยการใช้คำสั่ง Point เพื่อสร้างจุดตัด ตัวอย่าง การใช้งาน (A) ให้กด ปุ่ม [ Ctrl ] ที่ Key Board และคลิกที่เส้น ( 1 ) และ ( 2 ) หลังจากนั้นให้คลิกเลือกคำสั่ง Point ( 3 ) ตามรูป (A) เมื่อใช้สำสั่งสำเร็จงานจะออกมาตามรูป (B) (B) นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดรูปแบบในการบอกขนาดโดยเข้าไปที่ Tools > Options… > Document Properties

Read more

เป็นการจัดการวางตำแหน่งบอกขนาดใน Part ชิ้นงาน โดยเป็นการวางแผนดีไซด์ตำแหน่งการให้ลายละเอียดค่าต่างๆของชิ้นงานก่อนเมื่อนาไปวางใน Drawing ก็สามารถนาการบอกขนาดต่างๆที่ได้ทาไว้ใน Part ชิ้นงานนั้นมาใช้ได้เลย โดยการใช้ Auto Dimension Scheme ขั้นตอนมีดังนี้ เปิดชิ้นงานที่ต้องการใช้งานแล้วเข้าไปที่ DimXpertManager แล้วเลือก Auto Dimension Scheme เลือกผิวอ้างอิง ที่ต้องการ 3 ผิว จากนั้น กด OK   ชิ้นงานก็จะโชว์การบอกขนาดในมุมต่างๆออกมาให้ จากนั้นให้ ผู้ใช้จัดรูปแบบการว่างเส้นบอกขนาดตามที่ต้องการในแต่ละมุมมองได้   จากนั้นเมื่อนำชิ้นงานนี้ไปวางใน Drawing โดยการใช้คำสั่ง Make Drawing from Part/Assembly และเลือก Template

Read more

ใน SolidWorks Professional จะมี Photo view 360 ซึ่งเป็นโปรแกรม Render ภาพให้สวยงาม โดยสามารถใช้ภาพพื้นหลังที่ SolidWorks มีให้ แต่ว่าในบางงานเราอยากจะใช้รูปภาพที่เราถ่ายมา ซึ่ง SolidWorks ก็สามารถเพิ่มภาพพื้นหลังง่ายๆ ดังนี้   1. หลังจาก Add-in : Photo view 360 ใน tab Command จะพบคำว่า “Render Tools” เมื่อคลิ๊ก เราจะพบคำสั่งสำหรับทำ background คือ คำสั่ง “Edit Scene” คลิ๊กที่คำสั่งดังกล่าว

Read more

ในการทำ Chamfer ใน SolidWorks มีหลายรูปแบบให้ผู้ใช้งานเลือกใช้งานตามความต้องการ แต่รูปแบบกำหนดค่าเรียงลำดับตามระยะของขอบที่ต้องการ Chamfer นั้น ต้องอาศัยเทคนิคบางอย่างเพื่อทำให้เกิด Chamfer แบบเรียงลำดับค่า หรือ Variable Chamfer ซึ่งในหัวข้อนี้จะข้อแนะนำวิธีการสร้างให้เป็นแนวทางค่ะ 1. เริ่มจากทำ fillet แบบ variable เพื่อกำหนดค่าเรียงลำดับขอบแต่ละขอบที่ต้องการก่อน   2. ใช้คำสั่ง Delete Face ใน Surface ลบผิวที่ fillet ทิ้ง   3. ใช้คำสั่ง Loft surface แต่ละด้านที่ลบผิวออกไป   4. ใช้คำสั่ง Trim Surface ตัดผิวส่วนข้างๆที่มุมออก

Read more

ผู้ใช้งาน SOLIDWORKS สามารถปรับเปลี่ยน การแสดง View ใน Part หรือ Assembly ด้วยการ Rotation โดยใช้ Arrow Keys โดยมีวิธี ปรับคั้งค่า องศา และวิธีการทำดังนี้ 1. ไปที่ Option > System Option > View > Arrow ใส่องศา ตามที่ต้องการ (ตามรูปด้านล่าง)   2. ลองปรับ View ในการ Rotation โดยใช้ Arrow Keys ซึ่งจะ

Read more

หลังจากที่เตรียมงานจำลองจังหวะการโค้งงอของแผ่นฟอยล์จากการใช้คำสั่ง Flex ขั้นตอนต่อไปเป็นการนำชิ้นงานมาประกอบกันในหน้าต่าง Assembly เลือก New assembly   2. จากนั้นนำไฟล์ Foil มาประกอบโดยการใช้คำสั่ง Insert components เลือก Foil กด OK จะเห็นว่าชิ้นงานแรกที่นำเข้ามาประกอบจะถูก fix ไว้ ซึ่งชิ้นงาน Foil มีจุดอ้างอิงเดียวกันแต่ที่ต่างกันคือตำแหน่งการดัดโค้งงอ ดังนั้นเราสามารถใช้เทคนิคการ insert component เข้ามาช่วยในงานประกอบโดยลดขั้นตอนการ Mate component ได้โดยที่ชิ้นงาน Foil ในตำแหน่งโค้งงอต่างๆจะถูก fix ไว้ (f) คำสั่ง mate จะไม่มีและช่วยลดขั้นตอนการ mate ได้อย่างรวดเร็ว

Read more

หลายๆท่านที่ใช้โปรแกรม SolidWorks แล้วเจาะรูต่างๆ เพื่อใช้สำหรับงาน Structure หรือ งานทั่วๆไป ซึ่งพบว่า ปัญหาเรื่องจำนวนน็อตที่มีจำนวนมาก เวลาที่จะทำ BOM เพื่อสั่งซื้อน็อต พบว่าเวลาดึง BOM มามันมี Part ติดเข้ามาด้วย ซึ่งทำให้เสียเวลาในการแยกน็อตออกจาก Part   วิธีที่จะทำก็จะมีขั้นตอนคือสร้าง Configuration เฉพาะน็อต แล้วจากนั้นในตอนใช้คำสั่ง BOM Table ให้เลือกใน Configuration ซึ่ง มีวิธีการทำง่ายๆดังนี้ 1. เข้าไปที่ Configuration ใน FMDT ด้านซ้ายมือ แล้วทำการสร้าง Configuration ด้วย Add configurations

Read more

บางครั้งผู้ใช้งานต้องการเขียนเส้น sketch ที่ทำมุมระหว่างกัน และต้องการให้บอกขนาดค่ามุมและความยาวของเส้นอัตโนมัติ ซึ่งในหัวข้อนี้จะแนะนำวิธีการสร้างเส้น sketch ที่สามารถให้ขนาดแบบองศาและความยาวของเส้นอัตโนมัติ ลองดูวิธีการจากตัวอย่างข้างล่างกันเลยค่ะ 1. เริ่มจากเข้าไปที่คำสั่ง sketch เลือกคำสั่ง line จากนั้นที่ property ของคำสั่ง เลือก Angle และ Add dimensions   2. ทำการวาดเส้น sketch จะแสดงขนาดของมุมและความยาวของเส้นอัตโนมัติ      ในกรณีที่ต้องการสังเกตค่าองศาและความยาวของเส้นอย่างเดียว แต่ไม่ต้องการให้ระบุลงบน sketch สามารถติ๊กเลือกเพียง Angle อย่างเดียวไม่ต้องเลือก Add dimensions โดยเข้าไปตั้งค่าที่ option และเลือก sketch เลือก

Read more

การทำงานด้วย Software SolidWorks ในขั้นตอนของการนำไฟล์กลางเข้ามาเปิดเพื่อใช้งาน เช่นไฟล์ .IGES , .STEP เมื่อเปิดมาใช้งานแล้วส่วนใหญ่จะได้ชิ้นงานเป็นงาน Surface เมื่อนำมาต่อยอดในการออกแบบชิ้นงานหรือแก้ไขชิ้นงานค่อนข้างทำได้ยาก ในบทความนี้จะแนะนำการ Import ไฟล์ดังกล่าวเข้ามาแบบ Solid Body เพื่อสามารถต่อยอดการออกแบบได้ง่ายมากขึ้น 1. เปิดโปรแกรม SolidWorks ขึ้นมา เข้าที่ Open เลือกเป็นนามสกุลของไฟล์งานที่ต้องการเปิดขึ้นมา จากนั้นเลือกไฟล์งานที่ต้องการแล้วเลือกที่ Option ด้านล่าง 2. จากนั้นเลือกในส่วนของ Surface / solid entities เลือกเป็น Try forming solid เพื่อบังคับให้เป็นชิ้นงานเป็น Solid Body 3. จากนั้นลอกเปิดไฟล์งาน

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้