Menu

Tips & Tricks Mi

หลายๆท่านที่ใช้โปรแกรม SolidWorks แล้วเจาะรูต่างๆ เพื่อใช้สำหรับงาน Structure หรือ งานทั่วๆไป ซึ่งพบว่า ปัญหาเรื่องจำนวนน็อตที่มีจำนวนมาก เวลาที่จะทำ BOM เพื่อสั่งซื้อน็อต พบว่าเวลาดึง BOM มามันมี Part ติดเข้ามาด้วย ซึ่งทำให้เสียเวลาในการแยกน็อตออกจาก Part   วิธีที่จะทำก็จะมีขั้นตอนคือสร้าง

Read more

บางครั้งผู้ใช้งานต้องการเขียนเส้น sketch ที่ทำมุมระหว่างกัน และต้องการให้บอกขนาดค่ามุมและความยาวของเส้นอัตโนมัติ ซึ่งในหัวข้อนี้จะแนะนำวิธีการสร้างเส้น sketch ที่สามารถให้ขนาดแบบองศาและความยาวของเส้นอัตโนมัติ ลองดูวิธีการจากตัวอย่างข้างล่างกันเลยค่ะ 1. เริ่มจากเข้าไปที่คำสั่ง sketch เลือกคำสั่ง line จากนั้นที่ property ของคำสั่ง เลือก Angle และ Add

Read more

การทำงานด้วย Software SolidWorks ในขั้นตอนของการนำไฟล์กลางเข้ามาเปิดเพื่อใช้งาน เช่นไฟล์ .IGES , .STEP เมื่อเปิดมาใช้งานแล้วส่วนใหญ่จะได้ชิ้นงานเป็นงาน Surface เมื่อนำมาต่อยอดในการออกแบบชิ้นงานหรือแก้ไขชิ้นงานค่อนข้างทำได้ยาก ในบทความนี้จะแนะนำการ Import ไฟล์ดังกล่าวเข้ามาแบบ Solid Body เพื่อสามารถต่อยอดการออกแบบได้ง่ายมากขึ้น 1. เปิดโปรแกรม SolidWorks

Read more

การเตรียมชิ้นงานเพื่อจำลองการทำอนิเมชั่นแสดงการเปิดแผ่นฟอยล์ ก่อนอื่นจะต้องกำหนดจังหวะการบิดงอของแผ่นฟอยล์โดยใช้คำสั่ง Flex เพื่อกำหนดการงอทีละจังหวะ 1. เลือกขอบชิ้นงานที่ต้องการอ้างอิงในการสร้าง 2. กำหนดจุดอ้างอิงในการดัดโค้งชิ้นงาน 3. เลือกใช้คำสั่ง Flex โดยเลือก แบบ Bending 4.กำหนดองศา และตำแหน่งที่ต้องการ 5. กด OK จากนั้น Save as และตั้งชื่อให้ชิ้นงาน

Read more

หลายๆท่านคงเจอปัญหาว่า เวลาที่ Copy file ไปไว้อีก Folder หนึ่ง เราจะใช้วิธี Copy ไฟล์ทั้งหมด แล้วก็ไป Paste ไว้ที่ Folder ที่เราสร้างไว้ ซึ่งมันส่งผลทำให้บางครั้งเปิดไฟล์ Assembly ออกมาแล้ว File มัน

Read more

ในการทำ Drawing บางครั้งผู้ใช้งานอาจต้องการแสดงเฉพาะส่วนของ Drawing ที่สนใจและปริ้นออกมาเป็นรูปแบบของเอกสาร ซึ่งใน SolidWorks ก็สามารถปริ้นเฉพาะบางส่วนของ Drawing ได้เช่นกัน ลองดูวิธีการตั้งค่าการปริ้นกันค่ะ 1. วิธีแรกคือ Zoom ไปยังตำแหน่งที่ต้องการในปริ้นเฉพาะส่วนใน Drawing จากนั้นเลือกคำสั่ง print แล้วเลือก Current screen

Read more

การทำงานด้วย Software SolidWorks ในขั้นตอนของการเปลี่ยนสร้างเส้น Sketch นั้น เมื่อเราได้ทำการสร้างเส้นที่เราต้องการเรียบร้อยแล้ว เราสามารถนำเส้น Sketch ที่สร้างขึ้นมานั้นใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานตามที่เราต้องการได้ แต่ในบางครั้งอาจจะต้องมีการคัดลอกเส้น Sketch เดิมที่เคยทำไว้เพื่อนำมาขึ้นรูปชิ้นงานในส่วนอื่นๆ ต่อไป ในบทความนี้จะแนะนำวิธีการคัดลอกเส้น Sketch ที่เคยทำไว้แล้วอย่างรวดเร็วและยังสามารถลิ้งค์ความสัมพันธ์กับเส้น Sketch เดิมอีกด้วย 1.

Read more

หลายๆท่านที่ใช้โปรแกรม SolidWorks แล้ว เจาะรูต่างๆ เพื่อใช้สำหรับงาน Structure หรือ งานทั่วๆไป ซึ่งพบว่ารูต่างๆ ถ้าหากใช้คำสั่ง Extrude cut ใน การเจาะแล้ว นอกจากจะไม่สามารถนับจำนวนรูแล้ว ยังยากต่อการสวมน็อต(Bolt) ด้วย ใน SolidWorks Professional

Read more

ในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานที่มีลักษณะเป็น Solid Body บางครั้งอาจต้องเพิ่มประสิทธิภาพของการ mesh ชิ้นงานบริเวณตำแหน่งของรอยต่อระหว่าง Solid Body เพื่อให้การวิเคราะห์ได้ค่าที่ใกล้เคียงกับค่าจริงมากขึ้น ซึ่งใน SolidWorks จะมี Options compatible mesh เข้ามาช่วย ลองดูตัวอย่างการใช้งานจากโมเดลใบพัดเป็นตัวอย่างได้เลยค่ะ ในตัวอย่างจะเป็น body ของใบพัดประกอบติดเข้ากับแกนกลาง

Read more

การทำงานด้วย Software SolidWorks ในขั้นตอนของการออกแบบชิ้นงานที่เป็นงานเครื่องจักรหรืองานเครื่องกลต่างๆ ซึ่งต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ มากมายเข้ามาเกี่ยวข้องประกอบเข้าด้วยกัน และส่วนประกอบที่อาจจะขาดไม่ได้เลยนั้นคือ Bearing หรือลูกปืนนั่นเอง ซึ่งเมื่อเราได้ทำการออกแบบเครื่องจักรขึ้นมาแล้วต้องมีการใส่ Bearing หรือลูกปืนประกอบเข้ากับเครื่องจักรที่เราออกแบบขึ้นมานั้น จำเป็นเลือกเลือก ชนิดและขนาด ให้เหมาะสมกับเครื่องจักรที่ออกแบบขึ้นมา เพื่อให้ Bearing สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมทั้งยังง่ายต่อการซ่อมบำรุงอีกด้วย ในบทความนี้จะแนะนำวิธีการคำนวณหาอายุการใช้งานของลูกปืนเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามชั่วโมงการทำงานที่ต้องการ

Read more

Menu