My logo

Tips & Tricks Mi

การทำงานด้วย Software SolidWorks ในโหมดของงาน Part เมื่อได้ทำการออกแบบชิ้นงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะนำชิ้นงานไปบอกขนาดใน Drawing เพื่อทำการสั่งผลิตชิ้นงานจริง ซึ่งในขั้นตอนของการบอกขนาดนั้นจะใช้เวลาค่อนข้างมากพอสมควรในการบอกขนาด และตรวจสอบขนาดว่าครบทุกจุดหรือไม่ ในบทความนี้จะแนะนำวิธีการบอกขนาดตั้งแต่ใน Part ซึ่งสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และได้ขนาดครบถ้วนทุกจุด ด้วยคำสั่ง DimXpert 1. เปิดชิ้นงานที่ต้องการบอกขนาดขึ้นมา 2. จากนั้นเข้าไปที่แถบ DimXpertManager 3. จากนั้นให้เลือกที่คำสั่ง Auto Dimension Scheme 4. จากนั้นสามารถเลือกผิวของชิ้นงานตามระนาบที่ต้องการได้ เช่น Primary Datum (ด้านหน้า) , Secondary Datum (ด้านข้าง) , Tertiary Datum (ด้านบน) 5. เมื่อกำหนดค่าต่างๆ

Read more

บางครั้งผู้ใช้งาน SolidWorks มีการบอก dimension ใน Drawing แล้วมีการ hide dimension โดยการคลิ๊กที่ dimension แล้วคลิ๊ก hide dimension ที่ไม่ต้องการออกไป แต่บางครั้งอยากนำกลับมาใช้งานอีกครั้ง โดยการคลิ๊กขวา แต่ไม่มีคาสั่ง show ซึ่งสามารถนา dimension กลับมา show ได้โดยวิธีทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. คลิ๊กขวาที่ dimension ที่ต้องการแล้วเลือก hide   2. จะเห็นว่า dimension ที่ไม่ต้องการถูกซ่อนไป   3. สามารถนำ dimension กลับมา Show โดยเลือก hide/show

Read more

หลายๆท่านอาจจะเคยเจอปัญหาการบอกขนาดองศาในแนวตั้งลัษณะตามภาพด้านล่างโดยการสร้างเส้นหลอก แล้วทำการบอกขนาดแบบปกติ วันนี้ผมมีวิธีเทคนิคการบอกขนาดแบบ Vertically Opposite Angle มาแนะนำครับ   1. ขั้นตอนแรกครับ ทำการให้ขนาดองศาตามภาพครับ   2. จากนั้นคลิกขวาที่เส้นบอกขนาด เลื่อก Display Options >>เลือก Vertically Opposite Angle เพียงเท่านี้ก็สามารถให้ขนาดองศาได้โดยไม่ต้องสร้างเส้นหลอก เข้ามาช่วยแล้ว ลดขั้นตอนและเวลาในการออกแบบได้ด้วยการเลือกใช้คำสั่งและรูปแบบการบอกขนาดให้เหมาะสมครับ     จัดทำโดย : วัชรพงษ์ ชนะค้า

ลักษณะงานที่ต้อง Exploded view ใน main Assembly ที่มี sub Assembly ประกอบอยู่ด้วย รูป (A) (A) ให้ Exploded ที่ sub assembly ตามรูป (B) (B) และใน Main Assembly ให้ไปที่ Exploded และเลือก Sub Assembly ที่ได้ทำการ Exploded ไว้และเลือก Reuse Subassembly Exploded ตามรูป (C) (C) หลังจากนั้นเราจะได้งานที่ Exploded

Read more

บางครั้งผู้ใช้งานต้องการบอกค่ามุมของชิ้นงาน โดยให้ขนาดใน Sketch แต่ในการบอกค่ามุมนั้นอาจจะต้องมีการสร้างเส้นอ้างอิงเพื่อใช้ในการเป็น reference แต่ Tips Trick ในหัวข้อนี้ นี้จะขอแนะนำวิธีการบอกค่ามุมของ sketch โดยไม่ต้องสร้างเส้นอ้างอิง ลองดูตัวอย่างได้เลยค่ะ 1. ทำการสร้าง sketch รูปร่างที่ต้องการ ในรูปต้องการบอกค่ามุมจุดที่วง   2. กด Ctrl ค้าง จากนั้นเลือกเส้นตรงที่เป็นด้านประกอบมุม แล้วเลือกจุดยอดมุมจะปรากฎแกน ขึ้นมาที่จุดยอดมุม 3. คลิ๊กวางขนาดบริเวณที่ต้องการ     จัดทำโดย : แสงเดือน

ผู้ใช้งาน SolidWorks เมื่อมีการบอก Dimension ใน Drawing บางครั้งอาจมีการบอก Dimension โดยใช้การ Add Note เพิ่ม ซึ่งอาจทำให้ Note ที่เรา Add เพิ่ม ไปวางตำแหน่งทับกับเส้น Extention Line ซึ่งทำให้ดูแบบผิดพลาดและไม่สวยงามซึ่งสามารถแก้ปัญหานี้ได้   1. ให้คลิ๊กที่เส้นที่ต้องการ Break Dimension Line   2. ในแถบ Leaders ให้ติ๊กเลือก Break Lines กับ Break Dimension Line และสามารถใส่ระยะห่างที่ต้องการ Break ได้

Read more

หลังจากที่นำชิ้นงานมาประกอบกันในหน้าต่าง Assembly ให้เข้าโหมด Motion Study เพื่อจำลองการทำภาพเคลื่อนไหว 1. เลือก Motion Study 2. จากนั้นให้ซ่อนแผ่นฟอยล์ ด้วยคำสั่ง Hide ให้เหลือแค่ชิ้นที่อยู่ตำแหน่งปิดเริ่มต้น 3. กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการเช่นตำแหน่ง วินาทีที่หนึ่ง ให้ซ่อนแผ่นฟอยล์2 ด้วยคำสั่ง Hide และคลิกโชว์แผ่นฟอยล์3 แล้วเลื่อน Key point จากวินาทีที่ 0 ออกมา ตามภาพจากนั้นกด Calculate   4. ทำแบบนี้ซ้ำๆกับแผ่นฟอยล์แผ่นถัดไป และช่วงเวลาถัดไป   5. เท่านี้ก็สามารถจำลอง Animation การเปิดแผ่นฟอยล์ได้ และสามารถ Save Animation เป็น .AVI

Read more

ผมเชื่อว่าหลายๆท่านพบปัญหาว่าเวลาที่เรา Rename โดยการกด F2 แล้วเปลี่ยนชื่อชิ้นงานนั้นๆ พอเปิด ใน Assembly กลับพบว่ามีปัญหา File หาชิ้นงานไม่เจอ ถ้าเป็นชิ้นเดียวหรือ 2-3 ชิ้น ก็ยังสามารถหาได้ แต่ถ้าเป็นร้อยๆไฟล์ล่ะก็เหนื่อยที่จะต้องมา Browse หา ทุกไฟล์ วันนี้ มีวิธีการเปลี่ยนชื่อที่ถูกต้องสำหรับโปรแกรม SolidWorks มาฝากกันครับ 1. คลิ๊กขวาที่ไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ จะพบกับคำว่า SolidWorks และกดคลิ๊กซ้ายที่ “Rename”   2. ตำแหน่งและชื่อเก่าของไฟล์จะถูกแสดงให้เห็น ซึ่งถ้าจะเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ ให้เปลี่ยนในช่อง To: แล้วกด OK   3. ก็จะได้ชื่อไฟล์ใหม่ ซึ่งเมื่อเปิดดู ก็จะพบว่า

Read more

ในการสร้าง Drawing View ในบางงานต้องการแสดงเฉพาะขอบเขตของชิ้นงานที่ชัดเจนบน Drawing View เช่น งานประเภท Part รถยนต์ ต้องการแสดงบางส่วนเป็นลักษณะขอบเขตที่ไม่ต้องการรายละเอียดรอบๆ ซึ่งในหัวข้อนี้จะแนะนำการใช้งานคำสั่ง Slice Section เพื่อช่วยให้การแสดง Section View เป็นรูปแบบที่ต้องการ ลองดูตัวอย่างได้เลยค่ะ 1. เข้าไปที่หน้า Drawing จากนั้นเลือกคำสั่ง Section View ที่หัวข้อ Section View จะมีคำสั่งให้เลือกรูปแบบต่างๆ ถ้าไม่เลือกจะแสดง View รายละเอียดของด้านหลังส่วนที่ตัดด้วย   2. ทำการเลือกคำสั่ง Slice section เพื่อแสดงเฉพาะขอบเขตของ ตำแหน่งที่ตัดอย่างเดียว   จัดทำโดย

Read more

การทำงานด้วย Software SolidWorks ในโหมดของงาน Assembly ซึ่งในการทำงานในโหมดนี้ต้องมีการเลือกชิ้นงานที่ต้องการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพื่อ Show / Hide , Suppress , Delete ฯลฯ ซึ่งในบางครั้งต้องทำการเลือกหลายๆ ชิ้นงานพร้อมๆ กัน ซึ่งค่อนข้างเสียเวลาและทำได้อยากในบางงาน ในบทความนี้จะแนะนำวิธีการเลือกชิ้นงานที่ต้องการอย่างรวดเร็ว 1. เปิดงาน Assembly ที่ต้องการขึ้นมา 2. จากนั้นเข้าไปที่คำสั่ง Select ด้านบนจะมีการเลือกชิ้นงานในแบบต่างๆ มากมาย 3. ยกตัวอย่างเช่น เลือก Select Toolbox เพื่อเลือกชิ้นงานที่เป็น Toolbox ทั้งหมด ซึ่งในขั้นตอนนี้เราสามารถ Show / Hide ,

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้