Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Tips & Tricks – GstarCAD Ci

GstarCAD Network License เป็นรูปแบบของ USB Dongle ที่จะต้องเสียบไว้ที่เครื่อง Server ตลอดเวลา เพื่อทำหน้าที่แจก License ไปยังเครื่องผู้ใช้งานโดยเครื่องที่จะใช้งานต้องอยู่ภายในวงแลนเดียวกันเท่า นั้น รูปร่างของเจ้า “USB Dongle” ข้อดีของ GstarCAD Network License

Read more

เราจะเสนอการเขียน โช๊คอัพ ที่เป็นสามมิติด้วยคำสั่ง ในการเขียนภาพที่เป็น 3D จากตัวอย่างไฟล์ ที่เห็นจะเป็นวัตถุที่เป็นสองมิติที่อยู่ในมุมมองที่เป็นสามมิติ ซึ่งเส้นที่เห็นเราทำการแบ่งออกเป็นสามส่วนตามสีที่เห็น ซึ่งเราจะทำการเขียนไปทีละส่วน 1. เริ่มจากสีขาวจะเป็นในส่วนของตัวแกนของโช๊คอัพ ซึ่ง จะเห็นว่าจะมีการเขียนเพียงแค่ Section หน้าตัดของวัตถุ เพราะเป็นวัตถุที่มีลักษณะทรงกลม – จากนั้นทำการรวมเส้นต่างๆ ให้เป็นเส้นเดียวกันด้วยคำสั่ง Region

Read more

ผู้ ใช้งานทุกคนรู้ว่า พื้นผิวใน SketchUp สามารถกำหนดสีได้ ทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งยังสามารถนำวัตถุไปรวมเป็น Group และ Component ในตัวอย่างจะแสดงสถานะของวัตถุเกี่ยวกับการกำหนดสี หน้าต่าง Entity Info จะแสดงส่วนประกอบของ วัตถุที่เลือก เมื่อเลือกพื้นผิวจะแสดลรายละเอียดพื้นผิวต่างๆทั้งด้านในและด้านนอก รวมทั้ง Group และ

Read more

GstarCAD 2011 มีคำสั่งที่คุณสามารถยืมและคืน License Online ในส่วนนี้จะอธิบายการยืม License Online ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ ถ้าคุณมีความต้องการโอน License หนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งโหนด เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว เช่น คุณต้องการ Activate GstarCAD 2011

Read more

การใช้คำสั่งในการเขียนท่อแบบต่างๆ ใน GstarCAD HVAC สามารถเรียกใช้งานได้ดังนี้ – เข้าไปที่เมนู CADprofi > Plumbing/heating-commands > pipes-scheme หรือจะเรียกใช้งานที่ Icon ก็ได้เหมือนกัน หลังจากนั้นจะมี dialog เกี่ยวกับเส้นที่ใช้ในการเขียนท่อแบบต่างๆขึ้นมาให้เลือกมากมายเช่น Heating, Water,

Read more

ปัจจุบัน นี้การทำงานต้องแข่งกับเวลา ที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ยิ่งมีงานเขียนแบบ ที่มีรายละเอียดที่เยอะมากๆ ซึ่งในแบบแปลนมีจำนวนของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สุขภัณฑ์ ประตู หน้าต่างหรือ อุปกรณ์ ไฟฟ้าที่อยู่ในแบบแปลน ผู้เขียนแบบจะต้องมาทำการถอดแบบอีกครั้งซึ่งจะเสียเวลาในการทำงาน โปรแกรม GstarCAD มีฟังก์ชั่นที่จะมาช่วยในการนับบล็อค, บอกขนาดพื้นที่ หรือ วัดความยาว ที่อยู่ในแบบแปลนได้ง่ายขึ้น

Read more

ซึ่งมีคำสั่งย่อยที่ช่วยให้การ Render ภาพได้เหมือนจริงมากขึ้น เช่นการให้แสงด้วยคำสั่ง Light และให้ Materials คำสั่งนี้เรียกได้จากเมนู View > Render หรือหากผู้ใช้งานต้องการใช้ Icon สามารถเปิดขึ้นมาใช้งานได้จาก Toolbars ที่ชื่อ Render   ขั้นตอนการใช้คำสั่งในการ Render

Read more

สำหรับ การสร้างวัตถุ 3 มิติ เช่นกล่อง หรือ cone นั้น แบบจะแสดงให้มี Hidden Line ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยใช้คำสั่ง SOLPROF ใน Lay out โปรแกรมจะสร้างภาพฉายที่แยก Layer ของเส้น ที่อยู่ด้านหน้า

Read more

การ ใช้คำสั่ง Drawing Compare เป็นคำสั่งที่ช่วยในการตรวจแบบ ช่วยให้ตรวจงานได้ง่ายและเร็วขึ้น โดยคำสั่งนี้จะใช้สีเข้ามาช่วยในการตรวจแบบ การเรียกใช้คำสั่ง เลือกที่เมนู Express > Drawing Tools > Drawing Compare จะมี Dialog Box ขึ้นมา

Read more

Menu