Chat with us, powered by LiveChat

Menu

กรอกเลขในรายการประกอบแบบอัตโนมัติส่งไปยัง Excel ได้ทันที

Applicad Public Company Limited.Tips & Tricks – GstarCAD Ciกรอกเลขในรายการประกอบแบบอัตโนมัติส่งไปยัง Excel ได้ทันที

Sep

26

2016

กรอกเลขในรายการประกอบแบบอัตโนมัติส่งไปยัง Excel ได้ทันที

 

ข้อความหรือตัวอักษรในงานเขียนแบบ CAD เป็นอีกหนึ่งหมวดการทำงาน เรามักวางข้อความหรืออักษรที่  หรือเขียนรายการประกอบแบบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ Text เหล่านี้ถูกสร้างด้วยสองคำสั่งคือ Single Line Text และ Multi Line Text  และมากกว่านั้น โปรแกรมมีคำสั่งช่วยงานการจัดเรียงข้อความ ลดการทำซ้ำในเรื่อง Number และส่งตารางข้อความไปยังซอฟต์แวร์เอกสาร เช่น Excel โดยไม่ต้องสร้างใหม่ครับ

กรอกเลขในรายการประกอบแบบอัตโนมัติด้วยคำสั่ง Text Incremental Copy คำสั่งจะช่วยเขียน ตัวเลข หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ แบบเรียงลำดับ เช่น ตัวเลข 1 ต้องการเรียงลำดับตามทิศทางให้เป็น 2 3 4 5 เป็นต้น หากตัวอักษรภาษาอังกฤษจะเรียงเป็น A B C นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถปรับขั้นตอนที่ต่างออกไป เช่น เรียงตัวเลขเป็น 1 3 5 (เว้นจำนวน) หรือ A C E ใช้คำสั่งนี้กับ Single Line Text ครับ หากเป็น Multi Line Text ให้ทำการระเบิด (Explode) กลับมาเป็น Single Line Text จะสามารถใช้งานได้

1

วีดีโอขั้นตอน การทำงานของคำสั่ง Text Incremental copy  ดังนี้ครับ

เมื่อสร้าง BOQ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราสามารถส่งตารางจากไฟล์ Drawing ไปยังซอฟต์แวร์งานเอกสาร เช่น Excel โดยตารางดังกล่าวจะแบ่งเป็น Cell เช่นเดียวกับเราทำงานกับ Excel ครับ โดยคำสั่ง CAD Table to Excel  ขั้นตอนหลักเมื่อเราสร้าง Table หรือตารางแบบใดแบบหนึ่ง มีข้อความที่สร้างไว้แล้วเสร็จสิ้น จากนั้นเลือกคำสั่ง CAD Table to Excel ปรับเลือก Scale เป็นอันเสร็จสิ้น

2

วีดีโอขั้นตอน การทำงานของคำสั่ง CAD Table to Excel ดังนี้ครับ

โดยปกติหากเราใช้คำสั่ง Copy คัดลอกตัวเลขนำไปวางทีละบรรทัด จากนั้นแก้ตัวเลขแต่ละชุดจะเห็นว่าใช้เวลาคอนข้างมาก คำสั่ง Text Incremental Copy ช่วยลดเวลาการทำงาน เช่นเดียวกับการสร้างตารางใหม่ที่ Excel หากเราส่งรายการประกอบแบบ หรือรายละเอียดวัสดุให้กับแผนกที่ประมาณราคาโดยโปรแกรมดังกล่าวจะช่วยให้การทำงานของทั้งสองฝ่ายรวดเร็วขึ้นครับ

บทความ : สมภพ เรืองรุ่งทิพากร

  • 8
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu