Menu

Tips & Tricks – Artlantis

  ใน Artlantis เราจะสามารถดึงเอาไฟล์ภาพมาประกอบกับโมเดลของเราได้ หรือที่เราเรียกกันว่า Texture นั่นเอง โดยการใช้งาน Texture นั้น เรายังสามารถนำคำสั่งนี้มาประยุกต์ใช้กับโมเดลของเราได้ในหลายๆ รูปแบบ ลองมาดูกันว่า คำสั่ง Texture นี้มีรูปแบบการใช้งานอย่างละเอียดอย่างไร และจะนำไปประยุกต์ใช้กับโมเดลของเราได้อย่างไรบ้าง อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า Texture ก็คือไฟล์ภาพที่เราสามารถดึงมาได้จากแคตตาล็อก

Read more

คำสั่งการใส่แสง IES Light ใน Artlantis 6 เราสามารถนำไฟล์รูปแบบของแสงไฟนามสกุลไฟล์ .ies จากนอกตัวโปรแกรมที่ให้มาใส่เพิ่มเติมได้ ค่าแสง IES < Illuminating Engineering Society > เป็นค่าแสงที่ทางผู้ประดิษฐ์หลอดไฟได้ทำการจำลองค่าความสว่างขนาดและทิศทางของไฟประดิษฐ์เพื่อทดลองคุณสมบัติของหลอดไฟ ตัวอย่างรูปแบบของแสง IES แบบต่างๆ

Read more

Artlantis 6 เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงาน Rendering ที่มีประสิทธิภาพ เพราะโปรแกรมมีคุณสมบัติในการทำงาน Render ได้อย่างเร็ว เนื่องจากระยะเวลาในการ Render มีความสำคัญมาก ในโปรแกรม Artlantes 6 มีคำสั่งการทำงานที่สามารถเพิ่มคุณภาพ รวมถึงความเร็วของการ Render โดยจะอยู่ในส่วนของ Physical Engine

Read more

สำหรับ Tips & Tricks Artlantis ประจำเดือนนี้ เราจะมาแนะนำให้ผู้อ่านทุกท่านได้รู้จักกันกับ ‘กระจก’ แบบต่างๆ ใน Artlantis 6 พร้อมทั้งลงลึกถึงหลักการในการตั้งค่าที่ในเวอร์ชั่นหลังๆ นั้น ทาง Abvent ได้พัฒนาให้มีตัวชุด Shaders หลากหลายรูปแบบมากขึ้น ดังนั้นถ้าเราสามารถจับจุดในหลักการตั้งค่าต่างๆ

Read more

ในการทำงานนำเสนอภาพนิ่งเสมือนจริง การที่จะได้ภาพออกมาสวย จำเป็นจะต้องตั้งค่า Material ต่างๆ เพื่อให้งานออกมาเสมือนจริงมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ค่าความสะท้อนของวัสดุ (Reflection) ค่าความโปร่งใสของวัสดุ (Transparency), ค่าความขรุขระของผิว หรือรอยเซาะร่อง (Bum | AppliCAD Co., Ltd. ในการทำงานนำเสนอภาพนิ่งเสมือนจริง การที่จะได้ภาพออกมาสวย

Read more

Menu