My logo

Tips & Tricks – ArchiCAD

       การทำห้องใต้บันไดจะต้องใช้คำสั่ง Solid Element Operations เป็นคำสั่งในการตัดวัตถุต่างๆ โดยมีรูปแบบในการตัดได้หลากหลายรูปแบบ และเป็นคำสั่งที่ใช้งานได้ง่ายไม่มีความซับซ้อน แต่มีประสิทธิภาพที่มากและมีความสะดวก เพราะคำสั่ง Solid Element Operations สามารถใช้ร่วมได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น Wall, Slab, Roof, Shell, Morph, Column มันจึงเป็นคำสั่งอีกหนึ่งคำสั่งที่มีประโยชน์ต่อการทำงานและเป็นอีกคำสั่ง ที่ทำให้ผู้ใช้งานมีความประทับใจต่อตัวโปรแกรม 1. สร้างผนังขึ้นมาตรงบริเวณขอบบันไดที่เราต้องการสร้างเป็นห้องใต้บันได โดยปรับค่าความสูงผนังให้สูงกว่าตัวบันได 2. คลิกเลือกผนังที่เราต้องการจะตัด 3. คลิกขวาเลือก Connect > Solid Element Operations พอเปิดในส่วนของหน้าต่างขึ้นมา ส่วน Get Target Elements คือส่วนที่จะถูกตัดในส่วนของค่าตอนนี้คือผนัง

Read more

  คำสั่ง Label เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสเปคข้อความลงไปในแบบ หรือใช้เขียนเส้นชี้บอกรายละเอียดต่างๆ ลงไปในแบบ          สำหรับคำสั่ง Label ใน ArchiCAD เวอร์ชั่นเก่า เวลาเราต้องการสเปคแบบ ในแต่ละครั้งจะมีขั้นตอนที่มีความยุ่งยากมาก แต่ใน ArchiCAD 19 เราสามารถสเปคแบบลงไปได้เพียงคลิกเดียวเท่านั้น อีกทั้งยังมีรูปแบบ Label ชนิดอื่นๆ ให้เราเลือกใช้งานเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นแบบ Label ที่สามารถเลือกบอกระยะต่างๆ หรือบอก ID ได้อย่างอัตโนมัติ ทั้งนี้ยังลดเวลาและขั้นตอนของการทำ Shop Drawing ลงได้อีกด้วย ในตัวคำสั่ง Label สามารถเลือกวัตถุแล้วแสดงผลให้เราได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดเลือก เมื่อทำการเลือกวัตถุเสร็จแล้ว จากนั้นชุดคำสั่งจะสามารถแสดงรายละเอียดในส่วนที่เราทำการเลือกโดยที่เราไม่ต้องมาเขียนใหม่ นอกจากนี้ในส่วนของเวอร์ชั่น ArchiCAD

Read more

        โปรแกรม ArchiCAD สามารถสร้างผนัง Curtain Wall แล้วสามารถทำการปรับแต่งตัวผนัง Curtain Wall ให้ตรงกับแบบอาคารที่เราต้องการได้ โดยการปรับแต่งเราสามารถใส่ประตูหรือหน้าต่างเข้าไปในผนัง Curtain Wall ตามที่เราต้องการ และยังสามารถที่จะเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนวัสดุของผนัง Curtain Wall ได้อีกด้วย ดังเช่นรูปตัวอย่างโดยมีวิธีทำดังต่อไปนี้ การสร้างผนัง Curtain Wall 1.เริ่มโดยการไปดับเบิ้ลคลิกหัวข้อ Curtain Wall 2.จะขึ้นหน้าต่าง Curtain Wall Default Settings แล้วเลือก 3.ปรับขนาดในแนวนอนตามที่เราต้องการ 4.ปรับขนาดในแนวตั้งตามที่เราต้องการ 5.เมื่อทำการตั้งค่าต่างๆ เสร็จ ให้ทำการกด OK 6.คลิกเม้าส์ค้าง แล้วเลือกการสร้างแบบต่อเนื่อง 7.สร้างรูปแบบ

Read more

    โดยปกติแล้วเราอาจจะคุ้นเคยกับการใช้แสงแบบเป็นดาวน์ไลท์และการใช้แสงแบบ บรรยากาศทั่วไปจากพระอาทิตย์ แต่ใน ArchiCAD เวอร์ชั่น 18 และ 19 โปรแกรมได้เพิ่มแสงแบบนีออนเข้าไปทำให้เราสามารถสร้างภาพพรีเซ็นต์ได้สวยงาม เสมือนจริงอีกด้วย โดยมีวิธีการใส่แสงแบบนีออนง่ายๆ ดังตัวอย่างด้านล่าง        สำหรับใน TIP นี้เราจะมาทำการใส่แสงนีออนแบบซ่อนใต้ฝ้า ซึ่งก่อนอื่นเราควรสร้างอาคารให้มีพื้นที่ในการใส่แสงนีออนก่อนหลังจากนั้น ให้ทำการตั้งค่าแสงที่จะนำมาใช้งานดังนี้ 1 ทำการเลือกชนิดของแสงไฟจากคำสั่ง Light Tool 2 เลือกรูปฟอร์มของแสงให้เป็นแบบเส้นตรง นั่นก็คือไฟแบบนีออนนั่นเอง 3 กำหนดความยาว โดยเราสามารถมากำหนดที่หลังก็ได้ 4 ปรับสีของแสง และกำหนดค่าความละเอียดให้มากกว่า 5 (หากกำหนดค่าความละเอียดน้อยแสงจะเกิดเป็นจุดๆ) 5 กำหนดค่าความฟุ้งของแสง 6-7 นำแสงมาใส่ซึ่งแสงจะเป็นแนวตั้งหลังจากนั้นให้ทำการปรับความยาวแสงให้เป็นแนวนอน 8 นำแสงมาจัดใน

Read more

       ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร หรืองานออกแบบภายในอาคารต่างๆ เรามักจะได้เห็นงานฝ้า และลักษณะการตกแต่งผนังสวยๆ ทั้งในรูปแบบการเล่นระดับ กรุด้วยวอลล์เปเปอร์ หรือประดับไฟ ไปจนถึงการเจาะ หรือฉลุลาย ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศให้กับห้อง และพื้นที่ได้อย่างมาก ซึ่ง ArchiCAD ก็สามารถสร้างสรรค์งานฉลุฝ้าและผนัง ในรูปแบบของ 3D โมเดล ที่มีเทคนิคการสร้างและขั้นตอนที่ง่ายเพียงไม่กี่คลิก ก่อนอื่นเลยเราจะใช้คำสั่ง Shell มาสร้างแทนผนัง หรือพื้นก่อน เพราะ Shell เป็นคำสั่งที่เราสามารถออกแบบรูปทรงต่างๆ ได้หลายรูปแบบไปจนถึงการเจาะก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกัน โดยให้เราเลือกวิธีการสร้าง Shell บนแถบ Info Box ด้านบน เป็นแบบ Extruded : Simple แล้วเขียนในหน้าแปลนให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ        เมื่อมาดูในหน้า

Read more

Point Cloud เป็นกลุ่มของจุดในรูปแบบสามมิติ ซึ่งเราสามารถใช้กล้องเลเซอร์สแกนเนอร์ 3D เก็บค่าของตำแหน่งของวัตถุในพิกัด X,Y,Z เพื่อใช้ในการการสร้างแบบจำลองสามมิติลงบนคอมพิวเตอร์ได้        สำหรับใน ArchiCAD 19 เราสามารถดึงค่าจากกล้องเลเซอร์สแกนเนอร์ 3D มาใช้งานร่วมกับโมเดลของ ArchiCAD ได้ ด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้ 1 ดึงไฟล์ Point Cloud เข้ามาโดยไปที่คำสั่ง File>>File Special>>Import Point Clouds… สำหรับขั้นตอนนี้ควรทำในหน้า Plan (Story) ถึงจะสามารถดึงเข้ามาได้ 2 ทำการเลือกไฟล์ ซึ่งนามสกุลที่เป็น Point Cloud Data File (.e57,.xyz) และเลือก

Read more

โดยปกติทั่วไปการทำแบบ Contour อาจทำได้จากการเขียนด้วยมือหรือเขียนด้วยโปรแกรมต่างๆ โดยจากการลากเส้นค่าพิกัดตามค่าที่ได้มา และการหาปริมาณดินก็จะใช้วิธีการคำนวณต่างๆ ตามสูตรทางคณิตศาสตร์ทั่วๆ ไป ซึ่งตามหลักความเป็นจริงรูปทรงของพื้นที่ไม่ได้เป็นแบบที่จะสามารถใช้หลักการคำนวณแบบง่ายๆ ทั่วไปได้ ดังนั้นวันนี้เราจะมาทำแบบ Contour และหาปริมาณแบบอัตโนมัติด้วยโปรแกรม ArchiCAD ซึ่งจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และยังสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น 1. นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาทำตารางใน Excel โดยเรียงลำดับเป็นแนวตั้ง ตามแกน X, Y, Z ตามลำดับ 2. บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล txt เพื่อนำเข้าไปยังโปรแกรม ArchiCAD จากนั้นโปรแกรมจะทำการสร้าง แบบ Contour ในรูปแบบ 3 มิติ และถอดปริมาณดินให้อัตโนมัติ ขั้นตอน มีดังนี้

Read more

สำหรับการใช้งาน ArchiCAD 18 สามารถส่งออกในรูปแบบ PDF ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่โปรแกรมสามารถทำการส่งรูปแบบของโครงสร้าง Layer ที่ใช้งานในโปรแกรม ArchiCAD 18 ไปใช้งานใน PDF File ได้เลย สำหรับขั้นตอนในการส่งไฟล์จาก ArchiCAD ไปยัง PDF File มีกระบวนการดังต่อไปนี้ • เลือก File >> Save as • โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการตั้งค่า Save Plan >> เลือกรูปแบบเป็น PDF File • คลิก Document Options  

Read more

ArchiCAD เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะหลายปี Version ล่าสุดของ ArchiCAD คือ Version 18 ซึ่งสิ่งใหม่ๆ ที่มีเพิ่มเติ่มมานอกเหนือจาก การทำงานที่เร็วและใช้ง่ายแล้ว ยังมีอีกหนึ่ง Function ที่เป็นจุดเด่นของ Version คือ Cinema 4D Rendering “Depth Of Field” คืออีกหนึ่งความสามารถที่ทำให้งาน มีมิติในการ Rendering มากขึ้น การแสดงภาพความชัดและเบลอของระยะภายในภาพ        Rendering Cinema 4D ตำแหน่งหรือระยะที่ตามอง คือ ตำแหน่งจุดนำสายตา • ตำแหน่งจุดสายตาคือ ตำแหน่งระยะที่สายตามองเป็นสิ่งแรกและมองเห็น • ตำแหน่งหน้าสายตาคือ ตำแหน่งระยะที่ใกล้

Read more

            ArchiCAD 18 กับการพัฒนาโซลูชั่นในส่วนของการสร้างภาพเรนเดอร์ที่จัดว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากสำหรับสถาปนิก เพราะถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถสื่อสารงานออกแบบให้กับลูกค้าได้เห็นภาพมากที่สุด โดยสิ่งที่เราต้องการนั้น นอกจากจะเป็นงานเรนเดอร์ที่มีคุณภาพแล้ว ยังต้องสามารถใช้งานได้ง่าย เหมาะสมกับผู้ใช้งานมือใหม่อีกด้วย ดังนั้นสำหรับเวอร์ชั่น18 ArchiCAD จึงได้ทำการเปลี่ยนแปลง Engine ที่ใช้ในการเรนเดอร์มาเป็น CineRender Engine ที่มีคุณภาพในการเรนเดอร์ทัศนียภาพระดับไฮเอนด์จาก Cinema 4D โดย Maxon นั่นเอง        สำหรับ CineRender Engine ใน ArchiCAD 18 นี้ จะมีคอนเซปในการใช้งานเช่นเดียวกับลักษณะการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิตอลที่เราสามารถปรับเลือกโหมดในการถ่ายภาพในลักษณะต่างๆ ได้ โดยในกรณีของผู้ใช้งานหรือช่างภาพมือสมัครเล่น วิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นสำหรับการถ่ายภาพก็คงหนีไม่พ้นการใช้งานและถ่ายภาพด้วยโหมด Auto นั่นเอง         ArchiCAD 18

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้