Chat with us, powered by LiveChat

Menu

ออกแบบบันไดโค้งง่ายๆ

Applicad Public Company Limited.Tips & Tricks – ArchiCADออกแบบบันไดโค้งง่ายๆ

Sep

4

2017

ออกแบบบันไดโค้งง่ายๆ

ArchiCAD 21 ได้ออก Feature ตัวใหม่ล่าสุดออกมา เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพตัวโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตัวเวอร์ชันล่าสุดได้มีการใช้งานคำสั่งบันได (Stair Tool) ที่มีการปรับการทำงานของเครื่องมือคำสั่งที่ดูง่ายขึ้นและรวมไปถึงการปรับแต่งตัวบันไดก็ได้ทำให้หลากหลายมากขึ้น และยังสามารถทำการขึ้นรูปตัวบันไดที่ง่ายๆ

โดยในวันนี้เราจะทำการใช้คำสั่งบันไดใน Feature ใหม่ที่ออกมา โดยจะทำเป็นบันไดโค้ง โดยตัวบันไดจะเป็นลักษณะ Freeform เพราะเนื่องจากตัวโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ที่ได้มีการพัฒนาให้การสร้างบันไดนั้นมีความง่าย เราจึงสามารถทำการประยุกต์การสร้างบันไดในรูปแบบต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น

ขั้นตอนการทำบันไดโค้ง

1.ทำการร่างตัวต้นแบบในการขึ้นบันไดโค้ง โดยใช้คำสั่ง line ในการร่างตัวต้นแบบ

2.เลือกคำสั่งบันได ทำการตั้งค่าบันไดตามที่เราต้องการ

3.เสร็จแล้วกด OK

4.ทำการคลิกจุดเริ่มต้นของตัวบันได โดยใช้คำสั่ง Flight ในการเริ่มต้นตีขั้นบันได แล้วคลิกจุดจบของตัวขั้นบันได

5.ทำการคลิกเพื่อสร้างตัวชานพักบันได โดยเปลี่ยนมาใช้คำสั่ง Landing

6.กลับมาใช้คำสั่ง Flight เพื่อทำการสร้างตัวขั้นบันได

7.ทำการดัดโค้งตัวบันได เพื่อที่จะได้ตรงตามที่เราร่างไว้ โดยการคลิกเลือกที่เส้นขอบบันไดให้ขึ้นเป็นสีเขียวทั้งสองข้าง และคลิกไปที่เส้นที่เราต้องการดัดโค้ง โดยใช้คำสั่ง Curve edge

ทำการดัดโค้งทุกเส้นที่เหลือ โดยให้ตรงกับที่เราร่างไว้

8.คลิกจุดบันไดที่อยู่ด้านนอกตัวบันได แล้วใช้คำสั่ง Move node จับจุดบันไดด้านนอกมาไว้ตามจุดที่เราร่างไว้

แก้ไขตัวบันได โดยให้ตรงกับที่เราร่างไว้ โดย 2D จะได้ตามภาพ

ในส่วนของภาพ 3D

9.ในเวอร์ชัน ArchiCAD 21 เราสามารถแก้ไขตัวขั้นบันได ไม่ว่าจะเป็นตัวลูกนอนหรือตัวลูกตั้ง ในส่วนของหน้า 3D ได้ด้วยโดยการเลือกตัวบันได แล้วกด Edit

10.หลังจากนั้นเราก็เลือกตัวลูกนอนในส่วนที่เราต้องการแก้ไข โดยเราจะเปลี่ยนตัวลูกนอนให้โค้งโดยใช้คำสั่ง Curve edge ในการดัดโค้ง

11.แล้วคลิกไปที่เส้นที่เราต้องการจะดัดโค้ง

12.ต่อมาเราก็จะเปลี่ยนตัวลูกตั้งให้โค้ง โดยการคลิกด้านเราต้องการเปลี่ยนและใช้คำสั่ง Curve edge ในการดัดโค้ง

13.เมื่อทำการแก้ไขจนเสร็จทั้งหมดแล้ว ก็กด Exit Edit Mode

เมื่อทำการแก้ไขทั้งหมดเสร็จแล้ว จะได้บันไดโค้งตามภาพ

นอกจากการทำบันไดโค้งได้แล้ว เรายังสามารถประยุกต์การใช้คำสั่งบันไดได้อีกหลากหลายรูปแบบ เพราะคำสั่งในการทำบันไดที่ได้มีการพัฒนาจากเวอร์ชันเก่า ทำให้การใช้งานในส่วนของคำสั่งบันไดได้ง่ายมากขึ้น รวมไปถึงการตั้งค่าและการแก้ไขของตัวคำสั่งบันไดก็ได้ปรับให้มีความละเอียดและการใช้งานที่ง่ายขึ้นไปพร้อมกัน

 

By Kreetha Buaradok Technical  Support  A/E/C 3D

  • 92
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu