Chat with us, powered by LiveChat

Tips & Tricks – GstarCAD Ci

การใช้คำสั่งในการเขียนท่อแบบต่างๆ ใน GstarCAD HVAC สามารถเรียกใช้งานได้ดังนี้ – เข้าไปที่เมนู CADprofi > Plumbing/heating-commands > pipes-scheme หรือจะเรียกใช้งานที่ Icon ก็ได้เหมือนกัน หลังจากนั้นจะมี dialog เกี่ยวกับเส้นที่ใช้ในการเขียนท่อแบบต่างๆขึ้นมาให้เลือกมากมายเช่น Heating, Water,

Read more

ปัจจุบัน นี้การทำงานต้องแข่งกับเวลา ที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ยิ่งมีงานเขียนแบบ ที่มีรายละเอียดที่เยอะมากๆ ซึ่งในแบบแปลนมีจำนวนของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สุขภัณฑ์ ประตู หน้าต่างหรือ อุปกรณ์ ไฟฟ้าที่อยู่ในแบบแปลน ผู้เขียนแบบจะต้องมาทำการถอดแบบอีกครั้งซึ่งจะเสียเวลาในการทำงาน โปรแกรม GstarCAD มีฟังก์ชั่นที่จะมาช่วยในการนับบล็อค, บอกขนาดพื้นที่ หรือ วัดความยาว ที่อยู่ในแบบแปลนได้ง่ายขึ้น

Read more

ซึ่งมีคำสั่งย่อยที่ช่วยให้การ Render ภาพได้เหมือนจริงมากขึ้น เช่นการให้แสงด้วยคำสั่ง Light และให้ Materials คำสั่งนี้เรียกได้จากเมนู View > Render หรือหากผู้ใช้งานต้องการใช้ Icon สามารถเปิดขึ้นมาใช้งานได้จาก Toolbars ที่ชื่อ Render   ขั้นตอนการใช้คำสั่งในการ Render

Read more

สำหรับ การสร้างวัตถุ 3 มิติ เช่นกล่อง หรือ cone นั้น แบบจะแสดงให้มี Hidden Line ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยใช้คำสั่ง SOLPROF ใน Lay out โปรแกรมจะสร้างภาพฉายที่แยก Layer ของเส้น ที่อยู่ด้านหน้า

Read more

การ ใช้คำสั่ง Drawing Compare เป็นคำสั่งที่ช่วยในการตรวจแบบ ช่วยให้ตรวจงานได้ง่ายและเร็วขึ้น โดยคำสั่งนี้จะใช้สีเข้ามาช่วยในการตรวจแบบ การเรียกใช้คำสั่ง เลือกที่เมนู Express > Drawing Tools > Drawing Compare จะมี Dialog Box ขึ้นมา

Read more