Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Tips & Tricks Ci

ในการทำงาน ArchiCADสามารถแสดงขนาดของพื้นที่ โดยใช้คำสั่ง Fill แต่การใช้คำสั่ง Labelก็สามารถใช้บอกพื้นที่ได้เช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างด้านล่างเป็นการใช้ คำสั่ง Label Slab เพื่อบอกความหนาของ Slab หรือการบอกขนาดของพื้นที่คำสั่ง Label ก็สามามารถบอกได้ และยังสามารถบอกค่าของ Top และ Base ของ

Read more

หลังจากที่เราได้ทำการออกแบบอาคารจาก ArchiCAD เรียบร้อยแล้ว สำหรับการนำงานเข้าไปวางบน Google Earth สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ก่อนอื่นติดตั้งโปรแกรม Google Earth เสียก่อนหากใครยังไม่มีสามารถไปดาว์โหลดได้ ซึ่งมีทั้งแบบฟรี และเสียเงิน ขั้นตอนถัดมา ทำการตั้งค่า ละติจูด ลองจิจูด ใน ArchiCAD

Read more

การประมาณราคา การคิดปริมาณ หรือการคิดพื้นที่ของวัสดุ โดยปกติแล้วเราจะใช้การคิดจากหลักการง่ายๆ เช่น พื้นที่ปูกระเบื้อง ก็ใช้ความกว้างคูณความยาว การคิดปริมาตรก็คูณความสูง หรือความหนาเข้าไปด้วย แต่จากกรณีศึกษานี้ เราเลยลองมาให้โปรแกรม ArchiCAD17 คำนวน ดูบ้าง โดยเริ่มจากการสร้างห้อง (ปิดตาย) แบบง่ายๆ ที่มีเพียงพื้นกับผนัง โดยเราจะลองคิดปริมาตรของพื้นดู แต่เราลองให้โปรแกรมคำนวณออกมาจากส่วน

Read more

Menu