Chat with us, powered by LiveChat

Tips & Tricks Ci

ปัจจุบัน นี้การทำงานต้องแข่งกับเวลา ที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ยิ่งมีงานเขียนแบบ ที่มีรายละเอียดที่เยอะมากๆ ซึ่งในแบบแปลนมีจำนวนของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สุขภัณฑ์ ประตู หน้าต่างหรือ อุปกรณ์ ไฟฟ้าที่อยู่ในแบบแปลน ผู้เขียนแบบจะต้องมาทำการถอดแบบอีกครั้งซึ่งจะเสียเวลาในการทำงาน โปรแกรม GstarCAD มีฟังก์ชั่นที่จะมาช่วยในการนับบล็อค, บอกขนาดพื้นที่ หรือ วัดความยาว ที่อยู่ในแบบแปลนได้ง่ายขึ้น

Read more

ซึ่งมีคำสั่งย่อยที่ช่วยให้การ Render ภาพได้เหมือนจริงมากขึ้น เช่นการให้แสงด้วยคำสั่ง Light และให้ Materials คำสั่งนี้เรียกได้จากเมนู View > Render หรือหากผู้ใช้งานต้องการใช้ Icon สามารถเปิดขึ้นมาใช้งานได้จาก Toolbars ที่ชื่อ Render   ขั้นตอนการใช้คำสั่งในการ Render

Read more

สำหรับ การสร้างวัตถุ 3 มิติ เช่นกล่อง หรือ cone นั้น แบบจะแสดงให้มี Hidden Line ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยใช้คำสั่ง SOLPROF ใน Lay out โปรแกรมจะสร้างภาพฉายที่แยก Layer ของเส้น ที่อยู่ด้านหน้า

Read more

การ ใช้คำสั่ง Drawing Compare เป็นคำสั่งที่ช่วยในการตรวจแบบ ช่วยให้ตรวจงานได้ง่ายและเร็วขึ้น โดยคำสั่งนี้จะใช้สีเข้ามาช่วยในการตรวจแบบ การเรียกใช้คำสั่ง เลือกที่เมนู Express > Drawing Tools > Drawing Compare จะมี Dialog Box ขึ้นมา

Read more

ในบางครั้งเราสร้างหน้าต่างขึ้นมาด้วยคำสั่ง Window Tool เรามักจะพบปัญหาเรื่องแบบ 2D ไม่ตรงกับแบบที่เราทำการ ดังนั้นวันนี้จะมาสร้างแปลนใหม่จากการทำหน้าต่างบานกระทุ้ง เพื่อให้ตรงตามแบบ 2D ตามที่เราต้องการ 1. คลิกไปที่ Window Tool เพื่อทำการเลือกหน้าต่าง 2. เลือกหน้าต่างที่ใกล้เคียง กับบานกระทุ้งที่จะทำโดยไปที่ Custom Setting

Read more

Clipping Box เป็นเครื่องมือที่สามารถทำการตัดพื้นที่ภายในของรูปอาคารหรือ Model ที่ได้เขียนไว้แล้วในโปรแกรม Artlantis ซึ่งสามารถทำให้งานมองเห็นมุมมอง ภายในของงานได้ดีมากกว่าเดิม การทำงานจะเลือกในเครื่องมือ Perspective • เลือกเครื่องมือส่วน Perspective • Click Show & Activate • กดเครื่องมือเครื่องมือแสดงผล

Read more

  การให้รายละเอียดเป็นเรื่องสำคัญในงานสถาปัตยกรรม ตัวโปรแกรม ArchiCAD19 พยายามทำให้แบบทางสถาปัตยกรรมดูมีระเบียบมากขึ้น ด้วยตัวช่วยในการจัดเรียงตัวเลขหรือตัวอักษรต่างๆ ในเส้นบอกระยะ (Dimension) หากมีตัวเลขบอกระยะหลายช่วง อาจจะทำให้เสียเวลาในการเคลื่อนย้าย เพื่อให้ตัวเลขเรียงกันอย่างมีระเบียบสวยงาม ArchiCAD19 มีรูปแบบการจัดเรียงมาให้เลือกใช้ดังนี้ คำสั่งการตั้งค่าจะอยู่ในหมวดของ Dimension Selection Setting >Dimension Detail >Dimension

Read more

       การทำห้องใต้บันไดจะต้องใช้คำสั่ง Solid Element Operations เป็นคำสั่งในการตัดวัตถุต่างๆ โดยมีรูปแบบในการตัดได้หลากหลายรูปแบบ และเป็นคำสั่งที่ใช้งานได้ง่ายไม่มีความซับซ้อน แต่มีประสิทธิภาพที่มากและมีความสะดวก เพราะคำสั่ง Solid Element Operations สามารถใช้ร่วมได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น Wall, Slab, Roof, Shell, Morph, Column

Read more

  คำสั่ง Label เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสเปคข้อความลงไปในแบบ หรือใช้เขียนเส้นชี้บอกรายละเอียดต่างๆ ลงไปในแบบ          สำหรับคำสั่ง Label ใน ArchiCAD เวอร์ชั่นเก่า เวลาเราต้องการสเปคแบบ ในแต่ละครั้งจะมีขั้นตอนที่มีความยุ่งยากมาก แต่ใน ArchiCAD 19 เราสามารถสเปคแบบลงไปได้เพียงคลิกเดียวเท่านั้น อีกทั้งยังมีรูปแบบ

Read more

        โปรแกรม ArchiCAD สามารถสร้างผนัง Curtain Wall แล้วสามารถทำการปรับแต่งตัวผนัง Curtain Wall ให้ตรงกับแบบอาคารที่เราต้องการได้ โดยการปรับแต่งเราสามารถใส่ประตูหรือหน้าต่างเข้าไปในผนัง Curtain Wall ตามที่เราต้องการ และยังสามารถที่จะเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนวัสดุของผนัง Curtain Wall ได้อีกด้วย ดังเช่นรูปตัวอย่างโดยมีวิธีทำดังต่อไปนี้ การสร้างผนัง

Read more