Tips & Tricks – SolidWorks Simulation

ถามมาเยอะอีกแล้วครับ ช่วงนี้ตามรูปเลยต้องใช้แรงผลักเท่าไหร่รถถึงจะขยับและมีความเร็วในการเคลื่อนที่ตามที่เราต้องการ..แบบนี้ใช้ SolidWorks Motion ครับ | AppliCAD Co., Ltd. ถามมาเยอะอีกแล้วครับ ช่วงนี้ตามรูปเลยต้องใช้แรงผลักเท่าไหร่รถถึงจะขยับและมีความเร็วในการเคลื่อนที่ตามที่เราต้องการ..แบบนี้ใช้ SolidWorks Motion ครับ   ขั้นตอนครับ 1. ประกอบชิ้นงานให้ขยับได้ตามจริง 2. เข้า

Read more

การเช็ค Model เพื่อการสร้าง Mesh การเช็ค Model เพื่อการสร้าง Mesh ด้วย SolidWorks Simulation | AppliCAD Co., Ltd. การเช็ค Model เพื่อการสร้าง Mesh ประโยชน์

Read more

การตรวจสอบการ balance ของแรง Force Balance Check – SolidWorks Simulation | AppliCAD Co., Ltd. การตรวจสอบการ Balance ของแรงทำให้เราทราบถึง 1.    ชิ้นงานที่เราออกแบบมีความ Balance ทั้งสองฝั่งหรือไม่

Read more