My logo
Applicad Public Company Limited.Tips & Tricks Tips & Tricks - SolidWorksSimulation กับการ Set Advance Contact Set

Dec

28

2015

Simulation กับการ Set Advance Contact Set

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ใน การทำงานวิเคราะห์นั้น บางครั้งอาจต้องพิจรณา Contact มากเป็นพิเศษเนื่องจากบาง Model อาจมีลักษณะการประกอบที่เฉพาะตัวและซับซ้อน โดยการกำหนด Contact สามารถกำหนดให้ละเอียดขึ้นได้โดยการเข้าไปกำหนดใน Connection > Contact Set > Advance

ยกตัวอย่าง การวิเคราะห์หาความแข็งแรงของประแจเลื่อน เมื่อมีการคีบจับงาน โดยมีการกำหนด Advance Contact ในแบบต่างๆ โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้

Node to Node: เป็นการ Set Contact ที่มีลักษณะเป็นมุมกับมุม หรือขอบกับขอบมาสัมผัสกันและในบริเวณนั้นมีการขยับน้อยมากจนถึงขั้นไม่มีการขยับเลย
Node to Surface: เป็นการ Set Contact ที่มีลักษณะเป็นขอบกับผิวเรียบ หรือผิวเรียบกับผิวเรียบมาสัมผัสกัน และในบริเวณนั้นมีการขยับหรือเคลื่อนที่ได้

Surface to Surface: เป็นการ Set Contact ที่มีลักษณะเป็นผิวโค้งกับผิวโค้งมาสัมผัสกัน และในบริเวณนั้นมีการขยับหรือเคลื่อนที่ได้

บทความโดย
พรเทพ เกิดมนต์

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้