My logo
Applicad Public Company Limited.Tips & Tricks Tips & Tricks - SolidWorksSimulation กับการ Apply Mesh Control

Dec

28

2015

Simulation กับการ Apply Mesh Control

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สำหรับ งานวิเคราะห์ใน SolidWorks Simulation จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกสร้างจำนวน Mesh ให้เหมาะสมกับ Model แต่ละตัวที่ผู้ใช้งานจะทำการวิเคราะห์ ซึ่งหากผู้ใช้งานเลือกที่จะสร้าง Mesh ในความละเอียดสูงๆ ก็จะทำให้ได้ความแม่นยำที่สูงแต่จะใช้เวลาในการคำนวนนานมาก ในทางกลับกันหากผู้ใช้งานเลือกที่จะสร้าง Mesh ในความละเอียดต่ำๆ ก็จะทำให้ได้ความแม่นยำที่น้อยแต่จะใช้เวลาในการคำนวนที่เร็วขึ้น ดังนั้นในเอกสารฉบับนี้จะพูดถึงการกำหนด Mesh เฉพาะที่เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้าง Mesh ที่ละเอียด ในตำแหน่งที่ไม่มีความจำเป็น ซึ่งวิธีนี้เราเรียกว่า Apply Mesh Control โดยมีขั้นตอนดังนี้

รูปที่ 1
1. Model ที่เราจะนำมาทำเป็นตัวอย่างมีรูปทรงตามรูปที่ 2

รูปที่ 2

2. กำหนดวัสดุ กำหนดพื้นผิวจับยึด กำหนดแรงกระทำที่ผิวสีฟ้า 900 N โดยตั้งฉากกับ Top plane และ Run

รูปที่ 3
3. จะเห็นว่า Stress ที่เกิดขึ้นสูงสุดจะเกิดขึ้นบริเวณ มุมฉากด้านใน ดังนั้นเราจะทำการ Apply Mesh Control โดยมีขั้นตอนตามนี้ Click ขวาที่ Mesh แล้วเลือก Apply Mesh Control จากนั้นเลือกขอบมุม และป้อนตัวเลขตามรูปด้านล่าง

รูปที่ 4

4. เมื่อตี Mesh จะทำให้เห็นความแตกต่างระหว่าง Model ที่ไม่ได้ Apply Mesh Control ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5

5. และเมื่อทำการ Run ก็จะทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ละเอีอดขึ้นด้วยเช่นกัน ในขณะที่ใช้เวลาที่สั้นลง ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6

 

บทความโดย
พรเทพ เกิดมนต์

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้