Chat with us, powered by LiveChat

Tips & Tricks

Billboards คือการนำไฟล์ 2มิติ เช่นภาพ คน รถ ต้นไม้ ที่มีพื้นหลังโปร่งใสมาแมพลงไปในงาน เพื่อตกแต่งและทำให้ภาพ Render ของเราสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น โดยจะมีนามสกุลของไฟล์เป็น .atlo หรือ Artlantis Object Document นั่นเอง และมีวิธีการทำดังนี้… 1.

Read more

การสร้างวัตถุ เนื่องจากความต้องการที่จะใช้ Object ที่หลากหลายซึ่งบางครั้งไม่มีในตัวโปรแกรม จึงจำเป็นที่จะต้องสร้าง Object ขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงตามความต้องการในการใช้งาน การสร้างวัตถุโดยการ Import File จากโปรแกรมที่สามารถใช้งานร่วม กับโปรแกรม Artlantis 5 เข้ามาทำงานต่อในโปรแกรม และ Save File เป็น Object

Read more

สำหรับการ Copy วัตถุชนิดเดียวกัน หลายๆ ชิ้นบนพื้นผิวที่มีระดับความสูงต่ำไม่เท่ากันในโปรแกรม Artlantis เวอร์ชั่นเก่า จะเกิดปัญหาในการวางวัตถุในรูปแบบ 2D View เพราะการ Copy ในรูปแบบ 2D View เป็นการ Copy บนระนาบเดียวกัน วัตถุจึงไม่เกาะอยู่บนพื้นผิวที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากัน ดังตัวอย่าง

Read more

สำหรับคนที่ทำภาพ Perspective ด้วยคอมพิวเตอร์แล้วหลายครั้งการกำหนดมุมมองเพื่อให้ภาพที่เกิดขึ้น มีด้านข้างที่ตั้งตรงนั้น อาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากกว่าภาพที่เป็น Perspective แบบ 3 จุด ภาพ Perspective แบบ 2 จุด ด้านข้างจะตั้งตรง ภาพ Perspective แบบ 3 จุด

Read more

หลายคนอาจจะรู้จักไฟล์ภาพที่เป็น .JPG /.BMP หรือ .TIFF แต่สำหรับ Tip นี้เราจะมาทำการดึงไฟล์ภาพแบบ HDRI เข้ามาใช้งานเป็นฉากหลังของงานซึ่งมันดีกว่าไฟล์อื่นๆ อย่างไรมาทำความรู้จักกันครับ ไฟล์ HDRI ย่อมาจากคำว่า High dynamic range image ข้อดีของไฟล์ภาพแบบนี้คือ ช่วยเก็บแสงหรือบรรยากาศโดยรวม

Read more

แสงแบบ God Ray ใน Artlantis 5 สำหรับ Tip ฉบับนี้เราจะมาเพิ่ม เทคนิคการ Rendering แสงในรูปแบบ God Ray แสงแบบ God Ray จะเป็นแสงที่สามารถมองเห็นลำแสงชัดเจนและมีความฟุ้งของแสงที่สามารถปรับความชัดของแสงได้ ซึ่งคำสั่ง God

Read more

การทำ VR Object ใน Artlantis 4. สำหรับการนำเสนอแบบภาพนิ่งอาจล้าสมัยไปซะแล้วสำหรับยุคสมัยนี้ ใน TIP นี้จึงเน้นการนำเสนอในรูปแบบที่เห็นภาพมากขึ้น ซึ่งจะเรียกการนำเสนอแบบนี้ว่าการทำ VR Object โดยเป็นการนำเสนอแบบ 360 องศา โดยที่ชิ้นงานเราจะอยู่ตรงกลางโดยการตั้งค่าก็สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยวิธีการดังนี้ ซึ่งเมื่อปรับเป็นรูปแบบ VR

Read more