Chat with us, powered by LiveChat

Tips & Tricks

ใน SolidWorks Professional จะมี Photo view 360 ซึ่งเป็นโปรแกรม Render ภาพให้สวยงาม โดยสามารถใช้ภาพพื้นหลังที่ SolidWorks มีให้ แต่ว่าในบางงานเราอยากจะใช้รูปภาพที่เราถ่ายมา ซึ่ง SolidWorks ก็สามารถเพิ่มภาพพื้นหลังง่ายๆ ดังนี้   1.

Read more

ในการทำ Chamfer ใน SolidWorks มีหลายรูปแบบให้ผู้ใช้งานเลือกใช้งานตามความต้องการ แต่รูปแบบกำหนดค่าเรียงลำดับตามระยะของขอบที่ต้องการ Chamfer นั้น ต้องอาศัยเทคนิคบางอย่างเพื่อทำให้เกิด Chamfer แบบเรียงลำดับค่า หรือ Variable Chamfer ซึ่งในหัวข้อนี้จะข้อแนะนำวิธีการสร้างให้เป็นแนวทางค่ะ 1. เริ่มจากทำ fillet แบบ variable

Read more

ผู้ใช้งาน SOLIDWORKS สามารถปรับเปลี่ยน การแสดง View ใน Part หรือ Assembly ด้วยการ Rotation โดยใช้ Arrow Keys โดยมีวิธี ปรับคั้งค่า องศา และวิธีการทำดังนี้ 1. ไปที่

Read more

หลังจากที่เตรียมงานจำลองจังหวะการโค้งงอของแผ่นฟอยล์จากการใช้คำสั่ง Flex ขั้นตอนต่อไปเป็นการนำชิ้นงานมาประกอบกันในหน้าต่าง Assembly เลือก New assembly   2. จากนั้นนำไฟล์ Foil มาประกอบโดยการใช้คำสั่ง Insert components เลือก Foil กด OK จะเห็นว่าชิ้นงานแรกที่นำเข้ามาประกอบจะถูก fix ไว้

Read more

หลายๆท่านที่ใช้โปรแกรม SolidWorks แล้วเจาะรูต่างๆ เพื่อใช้สำหรับงาน Structure หรือ งานทั่วๆไป ซึ่งพบว่า ปัญหาเรื่องจำนวนน็อตที่มีจำนวนมาก เวลาที่จะทำ BOM เพื่อสั่งซื้อน็อต พบว่าเวลาดึง BOM มามันมี Part ติดเข้ามาด้วย ซึ่งทำให้เสียเวลาในการแยกน็อตออกจาก Part   วิธีที่จะทำก็จะมีขั้นตอนคือสร้าง

Read more

บางครั้งผู้ใช้งานต้องการเขียนเส้น sketch ที่ทำมุมระหว่างกัน และต้องการให้บอกขนาดค่ามุมและความยาวของเส้นอัตโนมัติ ซึ่งในหัวข้อนี้จะแนะนำวิธีการสร้างเส้น sketch ที่สามารถให้ขนาดแบบองศาและความยาวของเส้นอัตโนมัติ ลองดูวิธีการจากตัวอย่างข้างล่างกันเลยค่ะ 1. เริ่มจากเข้าไปที่คำสั่ง sketch เลือกคำสั่ง line จากนั้นที่ property ของคำสั่ง เลือก Angle และ Add

Read more

การทำงานด้วย Software SolidWorks ในขั้นตอนของการนำไฟล์กลางเข้ามาเปิดเพื่อใช้งาน เช่นไฟล์ .IGES , .STEP เมื่อเปิดมาใช้งานแล้วส่วนใหญ่จะได้ชิ้นงานเป็นงาน Surface เมื่อนำมาต่อยอดในการออกแบบชิ้นงานหรือแก้ไขชิ้นงานค่อนข้างทำได้ยาก ในบทความนี้จะแนะนำการ Import ไฟล์ดังกล่าวเข้ามาแบบ Solid Body เพื่อสามารถต่อยอดการออกแบบได้ง่ายมากขึ้น 1. เปิดโปรแกรม SolidWorks

Read more

การเตรียมชิ้นงานเพื่อจำลองการทำอนิเมชั่นแสดงการเปิดแผ่นฟอยล์ ก่อนอื่นจะต้องกำหนดจังหวะการบิดงอของแผ่นฟอยล์โดยใช้คำสั่ง Flex เพื่อกำหนดการงอทีละจังหวะ 1. เลือกขอบชิ้นงานที่ต้องการอ้างอิงในการสร้าง 2. กำหนดจุดอ้างอิงในการดัดโค้งชิ้นงาน 3. เลือกใช้คำสั่ง Flex โดยเลือก แบบ Bending 4.กำหนดองศา และตำแหน่งที่ต้องการ 5. กด OK จากนั้น Save as และตั้งชื่อให้ชิ้นงาน

Read more

หลายๆท่านคงเจอปัญหาว่า เวลาที่ Copy file ไปไว้อีก Folder หนึ่ง เราจะใช้วิธี Copy ไฟล์ทั้งหมด แล้วก็ไป Paste ไว้ที่ Folder ที่เราสร้างไว้ ซึ่งมันส่งผลทำให้บางครั้งเปิดไฟล์ Assembly ออกมาแล้ว File มัน

Read more

ในการทำ Drawing บางครั้งผู้ใช้งานอาจต้องการแสดงเฉพาะส่วนของ Drawing ที่สนใจและปริ้นออกมาเป็นรูปแบบของเอกสาร ซึ่งใน SolidWorks ก็สามารถปริ้นเฉพาะบางส่วนของ Drawing ได้เช่นกัน ลองดูวิธีการตั้งค่าการปริ้นกันค่ะ 1. วิธีแรกคือ Zoom ไปยังตำแหน่งที่ต้องการในปริ้นเฉพาะส่วนใน Drawing จากนั้นเลือกคำสั่ง print แล้วเลือก Current screen

Read more