Menu

GstarCAD – Dynamic Block Stretch & Array

ม.ค.

28

2016

GstarCAD – Dynamic Block Stretch & Array

การ พัฒนาของโปรแกรม GstarCAD มีต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งพื้นฐานในการทำงานหรือคำสั่งพิเศษที่จะช่วยให้การทำงาน สำเร็จได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในวันนี้จะพูดถึงเรื่องการแก้ไข Block หรือชื่อเต็มๆ “Dynamic Block”

1. เริ่มด้วยการสร้าง Block

2.ใช้คำสั่ง “Bedit” เพื่อทำการแก้ไข Block

3. ใช้คำสั่ง “Linear Stretch” ในหมวดของ “Parameter Sets” แล้วกำหนดตำแหน่งที่ต้องการใช้คำสั่ง
หลังจากนั้นใช้คำสั่ง “Stretch Action” ในหมวดของ “Action” เพื่อกำหนดคำสั่งที่จะใช้งานแล้วทำการเลือกวัตถุที่ต้องการใช้คำสั่ง Stretch จบคำสั่งแล้วคลิกวาง สัญลักษณ์ Stretch

4. ใช้คำสั่ง “Linear Array” ในหมวดของ “Parameter Sets” แล้วกำหนดตำแหน่งที่ต้องการใช้คำสั่ง หลังจากนั้นใช้คำสั่ง “Array Action” ในหมวดของ “Action” เพื่อกำหนดคำสั่งที่จะใช้งานแล้วทำการเลือกวัตถุที่ต้องการใช้คำสั่ง Array แล้วกำหนดค่าระยะห่าง จบคำสั่งแล้วคลิกวาง สัญลักษณ์ Array

5. Save การแก้ไข Block แล้วปิดหน้าต่างการแก้ไข Block จะกลับมาที่หน้าต่างพร้อมใช้งาน ให้คลิกเลือก Block ที่ทำการแก้ไขไว้ จะสังเกตุเห็นว่า จะมีลูกศร แสดงขึ้นมา เพื่อใช้ในการ ยืดหรือหด และ การใช้คำสั่ง Array พร้อมๆ กัน

6. จะเห็นได้ว่า วัตถุที่มีการสร้าง Dynamic Block จะสามารถปรับเปลื่ยน เพื่อความหลากหลายในการใช้งานได้


บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu