WHERE INNOVATION BEGINS

ใน ยุคสมัยของเทคโนโลยี ผู้คนอาจให้ความสำคัญกับนวัตกรรม จนลืมเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันไปบ้าง แต่ในปัจจุบันกระแสของ ผลิตภัณฑ์สีเขียว ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ที่ช่วยพัฒนาองค์กรในการลดของเสียและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ ซึ่ง SolidWorks ก็มีฟังก์ชันที่จะเข้ามาช่วยวิศวกร ให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงได้ นั่นก็คือ SolidWorks Sustainability และในบทนี้เราก็มี ทิปเล็กๆน้อยๆมาฝากผู้อ่านทุกท่าน ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนต่อไป

1. ใน SolidWorks Sustainability เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการขนส่งของเราได้ เช่น ขนส่งทางบก โดยรถไฟหรือรถบรรทุก ขนส่งทางน้ำ หรือทางอากาศ ตำแหน่งตามภาพซึ่งไม่แน่ว่าการผลิตในทวีปเดียวกันอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวด ล้อมมากกว่าก็เป็นได้

2. เราสามารถที่จะดูชิ้นงานประกอบของเราได้ ว่าชิ้นไหนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

3. นอกจากนี้เรายัง save ผลการประเมินของเราออกมาในรูปของเอกสาร เพื่อการสื่อสารกับหัวหน้า ลูกค้า หรือฝ่ายอื่นๆได้อีกเช่นกัน ซึ่งดูดีมากๆเลยทีเดียว

       SolidWorks Sustainability ได้ถูกพัฒนามาหลายรุ่น โดยอ้างอิงข้อมูลจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือและเชี่ยวชาญในเรื่องการผลิต สินค้าที่ยั่งยืน (PE Internationalor GaBi) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆของกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการปรับเปลี่ยนแบบ หรือการเลือกใช้วัสดุ นอกจากจะช่วยลดของเสีย ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตแล้ว ยังช่วยให้เราดูผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ก่อนการผลิตจริงอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.solidworks.com/sustainability/index.htm

BY… TanatTanalai


Photo of author
WRITTEN BY

admin