Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Block Library ประตูหน้าต่างที่หลากหลายมีอยู่ใน CADprofi Architectural

Applicad Public Company Limited.Tips & Tricks Tips & Tricks – CADprofi CiBlock Library ประตูหน้าต่างที่หลากหลายมีอยู่ใน CADprofi Architectural

Jun

20

2016

Block Library ประตูหน้าต่างที่หลากหลายมีอยู่ใน CADprofi Architectural

โปรแกรม CADprofi  มีหลากหลายกลุ่มงาน  Architectural ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มี Block Library จำนวนมากและหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานที่มีรายละเอียดมากๆ ครั้งนี้จะมาแนะนำในเรื่องของการนำประตู หน้าต่าง โดยวิธีการ Insert ลงใน Drawing มาดูกันดีกว่าว่าใช้งานอย่างไรครับ

เปิดแบบที่ต้องการจะนำเข้า Block ประตูเข้ามาและวัดขนาดตามมาตรฐาน

TT CADprofi_16_07_01

เลือกคำสั่งที่เมนู CADprofi – Architectural > Doors, windows

TT CADprofi_16_07_02

– เลือกประเภท, ชนิด และรูปแบบ ในช่องที่ 1
– เลือกขนาดตามมาตรฐาน ในช่องที่ 2 (ดูตำแหน่ง Dimension ได้ในช่องที่ 5)
– เลือกรูปแบบการ Insert ในช่องที่ 3
– เลือกตำแหน่งในการ Insert ในช่องที่ 4 (ดูตำแหน่ง Insert ได้ในช่องที่ 5)

เมื่อเลือกทุกอย่างตามที่ต้องการแล้วให้คลิก “OK”

TT CADprofi_16_07_03

เมื่อ Insert วัตถุมาแล้ว วัตถุจะถูกสร้างเป็น Attribute Block ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดได้ทันที  โดยเมื่อ Insert Block ประตู วางที่ผนัง สังเกตว่า ประตูจะซ้อนทับและบังที่เส้นของผนังที่เราใส่เข้าไป โดยไม่ต้องเสียเวลามาตัดเส้นอีกครั้ง

TT CADprofi_16_07_04

เมื่อ Insert ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จะได้ Detail ที่ถูกต้องตามที่ผู้ออกแบบต้องการ

TT CADprofi_16_07_05

บทความโดย  : เกรียงศักดิ์ อภิรัชสุวรรณ

  • 5
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(No Ratings Yet)
Loading...

Menu