Chat with us, powered by LiveChat

Menu

เทคนิคการสร้าง Plane ที่ขนาดกับ Screens อย่างรวดเร็ว

Applicad Public Company Limited.Tips & Tricks Tips & Tricks - SolidWorks Tips & Tricks Miเทคนิคการสร้าง Plane ที่ขนาดกับ Screens อย่างรวดเร็ว

Feb

21

2018

เทคนิคการสร้าง Plane ที่ขนาดกับ Screens อย่างรวดเร็ว

ใน SOLIDWORKS การสร้าง Plane อ้างอิง ในการเขียน Sketch นอกจาก Front Plane, Top Plane, Right Plane ที่เป็น Standard ผู้ใช้ก็สามารถใช้คำสั่ง Plane เพื่อสร้าง Plane ระนาบอ้างอิงขึ้นใหม่ได้ เพื่อช่วยเขียนโมเดลชิ้นงานได้ง่ายขึ้น

นอกจากวิธีนี้แล้วยังมีอีกวิธีที่สร้าง Plane ระนาบอ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็น Plane ที่ขนาดกับ Screen หน้าจอ หรือจะอธิบายง่าย ๆ คือ สร้าง Plane ขนาดในมุมมองของผู้ใช้นั่นเอง โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

  1. หมุนมุมมองชิ้นงานในทิศทางที่ต้องการ
  2. จากนั้นคลิกเม้าส์ขวาที่ผิวชิ้นงานแล้วเลือกคำสั่ง Create Plane Parallel to Screen โปรแกรม SOLIDWORKS ก็จะสร้าง Plane ขึ้นมาให้อย่างรวดเร็ว โดยตำแหน่งที่คลิกเม้าส์นั้นจะเป็นจุดอ้างอิงในการสร้าง Plane

 

Tips & Tricks เพิ่มเติม : https://www.applicadthai.com/tips-tricks/tips-tricks-mi/tips-tricks-solidworks/

จัดทำโดย : โชคชัย  จารุเนตร

  • 429
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(No Ratings Yet)
Loading...

Menu