AppliCAD Co., Ltd.Tips & Tricks Tips & Tricks – SolidPlantเดินท่อหลายๆ เส้นในคราวเดียว

Jul

7

2016

เดินท่อหลายๆ เส้นในคราวเดียว

สรุป: เราสามารถสั่งให้ SolidPlant เดินท่อให้เราพร้อมกันหลายๆ เส้นในคราวเดียวด้วยคำสั่ง Muti-Route Navigator ซึ่งเป็นคำสั่งใหม่ใน SolidPlant 2016

Tips & Tricks: พิสิทธิ สุทธิธรรม

RELATED POST