Chat with us, powered by LiveChat

Menu

เขียนแบบบันได ใส่แค่ขนาด

Applicad Public Company Limited.Tips & Tricks Tips & Tricks – CADprofi Ciเขียนแบบบันได ใส่แค่ขนาด

Apr

24

2016

เขียนแบบบันได ใส่แค่ขนาด

บ้านหรืออาคารมีพื้นที่การใช้สอยที่แตกต่างกัน หากมีหลายชั้นการออกแบบบันไดมีผลกับการใช้พื้นที่อื่นๆ แบบงานบันไดนั้นมีข้อกำหนดต่างๆ ที่ผู้ออกแบบคงพอทราบ เช่น ลูกตั้ง ลูกนอน และส่วนมาก Draftsman มักมีแบบงานบันไดที่ทำเป็น Block ไว้ก่อนแล้ว อย่างที่กล่าวว่าแต่ล | AppliCAD Co., Ltd.

บ้านหรืออาคารมีพื้นที่การใช้สอยที่แตกต่างกัน หากมีหลายชั้นการออกแบบบันไดมีผลกับการใช้พื้นที่อื่นๆ แบบงานบันไดนั้นมีข้อกำหนดต่างๆ ที่ผู้ออกแบบคงพอทราบ เช่น ลูกตั้ง ลูกนอน และส่วนมาก Draftsman มักมีแบบงานบันไดที่ทำเป็น Block ไว้ก่อนแล้ว อย่างที่กล่าวว่าแต่ละแปลนมีพื้นที่ที่แตกต่างกัน แม้เราจะมี Block บันไดเก็บไว้ ก็ต้องแก้ไขเมื่อนำมาจัดวางที่แปลน

โดยส่วนมากการแก้ไขบันไดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย หากเรียงตามลำดับเราต้องออกแบบ ภาพรวมก่อน เช่น บันไดพร้อมชานพัก หรือบันไดวน เป็นต้น จากนั้นกำหนดขั้นบันได จำนวนขั้นบันไดต่างๆ ระยะที่ต้องเปลี่ยนแปลง เสร็จนำไปวางที่แบบแปลน จากนั้นเก็บเป็นบล็อคบันได หากมีการเปลี่ยนแปลงอีก ก็ต้องระเบิดออกมาแก้ไข เป็นต้น

หัวข้อฉบับนี้คือ Easy and Faster ทำงานได้ง่ายและเร็วกว่าเดิม ทีมงานขอแนะนำหมวดคำสั่ง Stair หรือการสร้างบันไดที่ง่ายและรวดเร็วกว่าวิธีเดิม จะอยู่ในโปรแกรมเสริม CADprofi หมวดงาน Architectural ครับ หมวดคำสั่งจะให้เรากำหนดรูปแบบบันไดก่อน เช่น บันไดมีชานพัก, บันไดขึ้นหรือลง โปรแกรมจะสร้าง breakline ให้อัตโนมัติ จากนั้นกำหนดความกว้างของบันได กำหนดจำนวนขั้น รวมถึงระยะลูกตั้งลูกนอน ทั้งหมดที่ว่ามานี้ผู้ใช้เพียงแค่ใส่ตัวเลขระยะที่ต้องการเท่านั้น เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน เราจะได้เป็นวัตถุ Block Attribute ซึ่งมีข้อมูลจำเพาะติดอยู่ช่วยให้รายละเอียดเมื่อดับเบิ้ลคลิกครับ

นอกจากนั้นโปรแกรมจะสร้างข้อความแสดงความกว้างและจำนวนขั้นที่เราสร้างโดยอัตโนมัติ และปรับขนาดอักษรให้เหมาะสมกับแปลนนั้นได้ขั้นตอนต่างๆ มีดังนี้ครับ

เขียนแบบบันได ใส่แค่ขนาด

คำสั่ง Stair อยู่ที่หมวด Architectural บนโปรแกรม เสริม CADprofi ครับ

เขียนแบบบันได ใส่แค่ขนาด

หน้าต่างคำสั่ง Stair แบ่งเป็นหมวดดังนี้

เขียนแบบบันได ใส่แค่ขนาด

1. หมวดเลือกรูปแบบบันได ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบบันไดตาม รูป Preview ด้านขวาซึ่งแบ่งเป็นดังนี้ Top Floor, Repetitive Floor, Ground Floor, Cross section view และ Landing

2. หมวดตั้งค่าอาจเริ่มต้นจากขนาดความกว้างบันได, จำนวนขั้นบันได

3. ปรับค่าระดับส่วนต่างๆ เช่น ลูกตั้ง ลูกนอน จมูกบันได เป็นต้น

4. เลือกรูปแบบข้อความที่แสดง เช่น nxh/s คือ จำนวนขั้น x ขนาดลูกนอน x ขนาดลูกตั้ง หรือแบบอื่น เป็นต้น จากนั้นอาจปรับขนาดอักษรครับ

5. คลิกเพื่อนำเข้าที่ Drawing

       เมื่อนำเข้าที่ Drawing ตำแหน่งเคอร์เซอร์จะจับอยู่ที่ P1 หรือ P2 วางยังตำแหน่งที่ต้องการครับ รูปตัวอย่างคือ วางบันไดเรียบร้อยแล้ว

เขียนแบบบันได ใส่แค่ขนาด

เขียนแบบบันได ใส่แค่ขนาด

      และหากต้องการแก้ไขจำนวนขั้นบันได, ระยะต่างๆ ทั้งหมดของบันได สามารถใช้คำสั่งในหมวด CADprofi Edit Tool เพื่อปรับแก้แบบ Real Time โดยเลือกที่เมนูดังนี้

เขียนแบบบันได ใส่แค่ขนาด

หากเลือกที่ Edit Symbol โปรแกรมจะกลับสู่หน้าตั้งค่าบันไดนั้นๆ อีกครั้ง

แต่สำหรับ Quick Edit จะสามารถปรับแก้ที่บันได ได้ทันทีตามภาพครับ

เขียนแบบบันได ใส่แค่ขนาด

       ในส่วนของ Layer นั้นโปรแกรมจะทำการสร้างให้ การสร้างบันไดจากโปรแกรม CADprofi จะช่วยลดเวลาการทำงาน เพราะสามารถใส่ค่าระยะ ต่างๆ ได้ทันที และหากต้องการแก้ไขบันได ตัวโปรแกรมมีเมนูที่เข้าใจการทำงานของผู้เขียนแบบ ซึ่งมักเจอปัญหาที่ซ้ำไปมา และเป็นอุปสรรคหนึ่งของการเขียนแบบแคดครับ

Tips & Tricks : Sompop Ruangrungtipakorn

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu