Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks

ปิดการแสดงผลชิ้นส่วนมาตรฐานที่ไม่ต้องการ

ปิดการแสดงผลที่ไม่ต้องการ solidworks

ใน การใช้งานชิ้นส่วนมาตรฐาน(toolbox) หรือการเจาะรูตามมาตรฐาน โดยใช้คำสั่ง Hole Wizard ก็ตาม โดยปกติแล้ว ในซอร์ฟแวร์ SolidWorks มีมาตรฐานให้เลือกใช้ครบครัน ซึ่งแต่ละที่ก็ใช้มาตรฐานแตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น ภายในบริษัทใช้มาตรฐาน ISO และไม่ต้องการให้แสดงผลมาตรฐาน DIN,ANSI ทั้งชิ้นส่วนมาตรฐานและตอนใช้คำสั่ง Hole Wizard ดังนั้น สามารถที่จะซ่อนไม่ให้แสดงผลได้

วิธีการ1. เปิด SolidWorks และทำการคลิ๊กเมนู Tools>Options> ใน System Options เลือก Hole Wizard/Toolbox ตามด้วยคลิ๊กที่ปุ่ม Configure…
2. โปรแกรมจะแสดงผลในส่วนของการเซ็ตฟังก์ชั่นการใช้งาน toolbox ทำการคลิ๊กมาตรฐานที่ไม่ต้องการออก ดังรูป จากนั้นทำการเซฟ

3. กลับไปใช้คำสั่ง Hole Wizard หรือใช้ toolbox สังเกตดูว่าจะมีเฉพาะมาตรฐานที่ต้องการให้แสดงผลเท่านั้น

เขียนโดย : จเร เมฆแก้ว


Photo of author
WRITTEN BY

admin


เรา สามารถที่จะใช้ส่วนต่างของโมเดล สามมิติ เพื่อหาปริมาตรน้ำได้ โดย ขอยกตัวอย่างเช่น เราเขียนลองโมเดลถังน้ำและก็โมเดลน้ำขึ้นมา  ตามตัวอย่างครับ


จากนั้นเราก็เข้าสู่ การสร้าง ภาพประกอบ (Assembly) ตามตัวอย่างครับ  เมื่อเราทำการประกอบแล้วให้เมทชิ้นงาน


น้ำให้สามารถเลื่อนขึ้นลงผ่านถังน้ำได้ทิศทางเดียว  จากนั้นให้เราทำการ Edit part  ชิ้นงานที่เป็นน้ำเข้าเมนู Insert >> เลือก  Features > > Gavity    ใน Property  ในส่วนของ Design components ให้เราเลือก ชิ้นงานที่เป็น ถังน้ำของเราเข้าไป ตามรูปครับ  จากนั้นกด OK  เข้าสู่การเลือก  Bodies to keep


ให้เราเลือก  Selected bodies  จากนั้นเลือก  Body 2  คือ ชิ้นงาน ส่วนของน้ำที่ตัดตามรูปร่างของถังน้ำนั้นเอง  ตามภาพครับ  ทำการซ่อนถังน้ำไว้ครับ  จากนั้นให้เรา  Show  กลับมาแล้วเปลี่ยนเป็น โปรงใสครับ


เราก็จะสามารถหาส่วนที่เป็นปริมาณน้ำได้โดยการวัดที่ Mass Properties ใน assembly ได้ เลย ครับ
อีกทั้งเรายังที่จะทำภาพเคลื่อนใหวของนำขึ้นลงใน motion
ของ SolidWorks ได้ เลย เพียงแค่เลือก ช่วงเวลา จาก
นั้นเลื่อนชิ้นงานน้ำลงมาในระยะเกือบหมดถังจากนั้นกด play
เราก็จะได้ภาพระดับน้ำลดลงไปแล้วครับ เข้าไปดูการทำเพิ่มเติมได้ที่ Link นี้ครับ http://www.solidworksthai.com/webboard/index.php?topic=992.0

เขียนโดย : พรพล ตันติวัฒนพงศ์


Photo of author
WRITTEN BY

admin