Menu

จัดการและเรียกใช้ Block ที่ง่ายกว่าเดิม และถอดปริมาณโดยอัตโนมัติ

Applicad Public Company Limited.Tips & Tricks Tips & Tricks – CADProfi Miจัดการและเรียกใช้ Block ที่ง่ายกว่าเดิม และถอดปริมาณโดยอัตโนมัติ

Apr

6

2016

จัดการและเรียกใช้ Block ที่ง่ายกว่าเดิม และถอดปริมาณโดยอัตโนมัติ

ไฟล์งานเขียนแบบนอกจาก Drawing ปกติที่เราเปิดแก้ไข เขียนงาน ยังมีวัตถุอื่นที่สามารถนำเข้ามาใช้ประกอบ หรือแสดงรายละเอียดเพื่อให้การสื่อสารนั้นสมบูรณ์ เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์กรอบหรือ Title Block เป็นต้น วัตถุอีกหนึ่งประเภทที่เป็นที่นิยมคือ Block เมื่อเราสร้างวัตถุชิ้นหนึ่งขึ้นมา วัตถุชิ้นนี้สามารถนำไปใช้ใน Drawing ถัดไป หรือคัดลอกไปให้เพื่อนร่วมงานช่วยลดระยะการเขียน Part ชิ้นนั้นๆ หากเรารวบรวมเพื่อใช้เป็นมาตรฐานของแผนกหรือบริษัทของทุกท่านได้

Block นั้นสามารถ สร้างจากเส้นหลายเส้นรวมเป็นวัตถุหรือ Part เมื่อรวมแล้วสามารถตั้งชื่อหรือคุณสมบัติจำเพาะ Block นั้นได้ บทความนี้แนะนำการสร้าง Block และรวบรวมประเภทโดยมีเมนูที่สร้างขึ้นเฉพาะ และในขั้นตอนท้ายสามารถถอดปริมาณออกมาเป็น BOM ได้ด้วยครับ

เมื่อเรามีวัตถุที่ต้องการรวบเป็น Block แล้ว (ตามไฟล์ภาพ) โปรแกรม CADprofi จะมีเมนูที่เพิ่มจาก CAD Software ปกติที่เราใช้ (สามารถติดตั้งเสริมได้) โดย CADprofi สามารถจัดการส่วนของ Block โดยเริ่มที่คำสั่ง User Block Wizard (ไฟล์ภาพขั้นตอนที่ 1.) โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างเมนู ให้สังเกตที่ข้อ (2.) เลือกหมวดงานที่เราใช้ เช่น Mechanical เครื่องกล หรือ Electrical ไฟฟ้า เป็นต้น ที่โปรแกรมให้เลือกประเภทเพราะ เมื่อเราถอดปริมาณ โปรแกรมจะถอดจำนวนของอุปกรณ์ชิ้นนี้ เพื่อส่งเป็นรายการประเภทเข้าที่ BOM ครับ เมื่อเลือกแล้วให้ OK (3.) เพื่อไปเลือกครอบ วัตถุที่ต้องการทำเป็น Block ครับ ตามไฟล์ภาพข้อ (4.) ทางทีมงานแนะนำให้ซูมภาพพอดีกับ Display ครับ เพราะเมื่อแสดงที่ Preview จะสวยงาม หลังจากเลือกแล้วให้กำหนดจุด Base Point เหมือน Block ปกติ จากนั้น CADprofi จะถามว่าต้องการแก้ไขรายละเอียดอื่นหรือไม่ให้เลือก Yes ครับ (5.)

จากนั้นที่ Edit Library จะพบรายการ Block ที่เราเพิ่มเข้าไป ที่ (6.) เราสามารถตั้งชื่อ หรือชื่อย่อได้เอง เมื่อตั้งแล้วสามารถกำหนดมุมมองเพิ่มเติมได้ และทำการ Save (7.)

จากนั้นเราสามารถเพิ่ม Block เข้าไปได้โดยไม่จำกัด โดยเมื่อต้องการใช้ ให้เลือกที่ User Object Library (8.) เปิดหน้าต่างเมนูรายการจากนั้นไปที่ประเภท Module ที่เราเก็บไว้และนำเข้ามาครับ (9.),(10.)

       เมื่อเราเพิ่ม Block ที่โปรแกรม CADprofi แล้ว จะสามารถถอดปริมาณออกมาเป็นตาราง BOM ได้ ด้วยคำสั่ง Bill of Material ตามไฟล์ภาพครับ

       ความแตกต่างเมื่อเราเพิ่ม Block เข้าที่ CADprofi คือการจัดการที่ง่ายกว่าเดิม เพราะมีการแบ่งประเภทหมวดหมู่งานชัดเจน ซึ่งง่ายต่อการค้นหาและนำมาใช้ และเมื่อนำเข้าใช้ที่ Drawing ใดก็ตาม จะสามารถถอดปริมาณวัตถุบล็อคนั้นได้ ช่วยให้การสรุปงานนั้นง่ายขึ้นสามารถต่อยอดในการทำงานในครั้งถัดไปครับ

บทความ : สมภพ เรืองรุ่งทิพากร

  • 1
    Share
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu