Chat with us, powered by LiveChat

Menu
Applicad Public Company Limited.Tips & Tricksการ Copy วัตถุบนพื้นผิวที่มีความลาดเอียงใน Artlantis

Nov

26

2015

การ Copy วัตถุบนพื้นผิวที่มีความลาดเอียงใน Artlantis

สำหรับการ Copy วัตถุชนิดเดียวกัน หลายๆ ชิ้นบนพื้นผิวที่มีระดับความสูงต่ำไม่เท่ากันในโปรแกรม Artlantis เวอร์ชั่นเก่า จะเกิดปัญหาในการวางวัตถุในรูปแบบ 2D View เพราะการ Copy ในรูปแบบ 2D View เป็นการ Copy บนระนาบเดียวกัน วัตถุจึงไม่เกาะอยู่บนพื้นผิวที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากัน

ดังตัวอย่าง ด้านล่าง

การ Copy แบบเวอร์ชั่นเดิม จะเห็นได้ว่า เมื่อ Copy วัตถุจะอยู่บนระนาบเดียวกับตัวที่เป็นต้นแบบ ไม่เกาะอยู่บนพื้นผิวที่มีระดับความสูงต่ำไม่เท่ากัน

สำหรับ Artlantis 5 ได้ปรับการทำงานให้ง่ายขึ้น

โดยการใช้คำสั่ง Gravity โดยคำสั่งนี้สามารถใช้ในกรณีที่ต้องการ Copy วัตถุชนิดเดียวกัน หลายๆ ชิ้นและทำให้วัตถุสามารถยึดเกาะบนพื้นผิวที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากันได้

ดังตัวอย่างด้านล่าง เช่น การ Copy ต้นไม้ที่เหมือนกันหลายๆ ต้น วางบนพื้นผิวที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากัน

1. ลากวัตถุเข้ามาวางในตำแหน่งที่ต้องการ

2. เลือกรูปแบบ 2D View  ด้านขวาบนของหน้าต่างโปรแกรม

3. เลือกวัตถุให้แสดง Object ตามที่เลือก กด Alt + Shift และแดรกเมาส์ซ้ายที่วัตถุ ลากไปยังทิศทางที่ต้องการหลังจากนั้น กดเครื่องหมาย + เพื่อเพิ่มจำนวนของวัตถุตามต้องการ กด Enter เพื่อยืนยันการวาง

4. คลิกขวาที่วัตถุ เลือกคำสั่ง Apply Gravity

สำหรับการทำงานด้วยคำสั่งนี้จะทำให้สามารถลดระยะเวลา ในการขยับวัตถุทีละชิ้นลงได้ ทำให้การทำงานง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

Tips ..Drizzle.

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu