Tips & Tricks

การใส่โคมไฟใน ARTLANTIS ด้วยเครื่องมือ LASER

ARTLANTIS 6 NEW FEATURE ใหม่ๆ หลายเครื่องมือที่น่าสนใจและใช้งานได้ง่ายขึ้น หนึ่งในเครื่องมือที่จะทำให้การทำงานง่ายมากยิ่งขึ้นคือ Laser Tool

LASER TOOL

เครื่องมือที่ไว้สำหรับจับและขยับวัตถุโดยใช้เส้นสีแดงเป็นเส้นอ้างอิง ในการช่วยบอกระยะและระดับ ในเครื่องมือการจัดการของ LASER จะมีเครื่องมือเส้นสีแดงแสดงผ่านหน้าจอ ซึ่งจะช่วยจับตำแหน่งในหน้าจอ 3 มิติได้ดีมากขึ้น

ในเครื่องมือ TOOLBAR จะสามารถสลับปุ่มการใช้เครื่องมือได้ กดเพื่อใช้งาน กดเพื่อไม่ใช้งาน นอกจากนี่ยังสามารถจับวัสดุที่เป็นพื้นผิวของโมเดลและการจัดการแสง

การใส่โคมไฟใน ARTLANTIS 6 ด้วยเครื่องมือ LASER

คลิกในกล่องเครื่องมือ LASER โดยการกดปุ่มที่เครื่องมือ Palette pops up

การใส่โคมไฟใน ARTLANTIS 6 ด้วยเครื่องมือ LASER

กดเครื่องมือ  และคลิกเลือกตามพื้นผิววัสดุ

การใส่โคมไฟใน ARTLANTIS 6 ด้วยเครื่องมือ LASER

เลือกปุ่มการทำงานเครื่องมือในการอ้างอิง SURFACE การใส่โคมไฟใน ARTLANTIS 6 ด้วยเครื่องมือ LASER แล้วคลิกเลือกไปที่ SUREFACE ที่ต้องการ

การใส่โคมไฟใน ARTLANTIS 6 ด้วยเครื่องมือ LASER

ตั้งค่าตำแหน่งใหม่ จากบนพื้นผิวบนสุดของโต๊ะ และกดปุ่ม

การใส่โคมไฟใน ARTLANTIS 6 ด้วยเครื่องมือ LASER

       เมื่อคลิกเลือกผนังจะมีเส้นสีแดงที่จะขยับอยู่บนผนังชิ้นนั้นๆ ซึ่งสามารถทำการตั้งค่าขยับออกจากเส้นสีแดงที่ได้ตั้งค่าไว้แล้ว ซึ่งตำแหน่งที่ได้ทำการตั้งค่าคือพื้นผิวบนสุดของโต๊ะ

การใส่โคมไฟใน ARTLANTIS 6 ด้วยเครื่องมือ LASER

       การเลือกใช้เครื่องมือแนวเส้นตั้งกับเครื่องมือ LASER ทำการขยับและวาง โคมไฟไว้ที่ผนังฝั่งที่ต้องการ สิ่งที่ต้องการคือเส้นตั้งที่ทำงานร่วมกับเส้น LASER

การใส่โคมไฟใน ARTLANTIS 6 ด้วยเครื่องมือ LASER

วิธีการคือทำการเลือกโคมไฟ โดยการกด SHIFT ค้างไว้แล้ววาง โดยสังเกตว่าจะมีสีเส้นสีเขียวขยับตามเส้นของ LASER เมื่อเส้นสีเขียวทำการสัมผัสกับเส้น LASER วัตถุจะเป็นการติดตั้งในแนวตั้ง

การใส่โคมไฟใน ARTLANTIS 6 ด้วยเครื่องมือ LASER

       เครื่องมือ LASER เป็นเครื่องมือใหม่ที่มีในเวอร์ชั่น 6 ซึ่งจะทำให้การทำงานมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยการทำงานสามารถทำงานในส่วนของงานหน้า 3 มิติได้เลย โดยที่เครื่องมือสามารถใส่ระยะและระดับได้ตามวัตถุที่ทำการอ้างอิง สามารถที่จะทำการติดตั้งได้ทั้งแกนแนวนอนและแนวตั้งได้ จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานง่ายมากยิ่งขึ้น

Tips & Tricks : สุดารัตน์ ทิพย์ทวีชัย


Photo of author
WRITTEN BY

admin