Menu
Applicad Public Company Limited.Tips & Tricks Tips & Tricks - SolidWorksการใช้งาน IGS Levels

ธ.ค.

28

2015

การใช้งาน IGS Levels

  1. เลือกที่ Open และเลือก file type เป็น Iges

  1.     เลือก show Iges levels

  1. เมื่อทำการเปิดไฟล์ จะขึ้นหน้าจอดังรูป จะเห็นได้ว่ามีหลาย Levels. ให้ใส่ ไปที่ละ Level คือ 10 , 21 และ31 -45 นะครับ

  1. ให้ใส่ไปที่ละ 1 Levels แล้วทำการเปิด ทำซ้ำไปเรื่องจนหมด ตามรูปด้านล่าง

  1. เสร็จสิ้น

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu