Tips & Tricks, Tips & Tricks – GstarCAD Ci

การใช้คำสั่ง Drawing Compare ใน GstarCAD

การ ใช้คำสั่ง Drawing Compare เป็นคำสั่งที่ช่วยในการตรวจแบบ ช่วยให้ตรวจงานได้ง่ายและเร็วขึ้น โดยคำสั่งนี้จะใช้สีเข้ามาช่วยในการตรวจแบบ การเรียกใช้คำสั่ง เลือกที่เมนู

Express > Drawing Tools > Drawing Compare

จะมี Dialog Box ขึ้นมา โดยจะให้เข้าไปเลือกไฟล์เก่าก่อนการแก้ไข และเลือกไฟล์ใหม่ที่ได้มีการแก้ไขไปแล้ว จากนั้นกดปุ่ม Compare จะมี Drawing เปิดขึ้นมาสองไฟล์

ไฟล์หนึ่งเป็นไฟล์ที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขแบบ ส่วนอีกไฟล์เป็นไฟล์ที่มีการแก้ไขแบบไปแล้ว ซึ่งทั้งสองไฟล์จะมีสีที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยในการตววจแบบ ถ้าต้องการทราบว่าสีไหนใช้แทนอะไร เข้าไปดูได้ที่ Option ซึ่งอยู่ที่ Dialog Box Compare

Old Drawing
สีแดง ใช้แทนวัตถุที่ถูกลบทิ้ง
สีม่วง ใช้แทนวัตถุที่มีการย้ายตำแหน่ง หรือ มีการแก้ไข
สีเทาเข้ม ใช้แทนวัตถุที่ไม่มีการแก้ไข

New Drawing
สีเขียว ใช้แทนวัตถุที่มีการเขียนเพิ่มเข้าไปใหม่
สีเหลือง ใช้แทนวัตถุที่มีการย้ายตำแหน่ง หรือ มีการแก้ไข
สีเทาอ่อน ใช้แทนวัตถุที่ไม่มีการแก้ไข


Photo of author
WRITTEN BY

Wathit