WHERE INNOVATION BEGINS

Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks

การแก้ไขระยะห่างเงาของชิ้นงานในงาน PhotoWorks

การเริ่มข้า Mode PhotoWorks

คลิ๊ก Tools, Add-Ins.หรือ menu bar, Add-Ins.เสร็จแล้วเลือก PhotoWorks, คลิ๊ก OK. PhotoWorks RenderManager ก็จะโชว์ขึ้นมา
หลายท่านอาจจะเคยเจอปัญหาเงาของชิ้นงานและตัวชิ้นงานห่างกันมากในการทำภาพ เสมือนจริง(Render) ดูแล้วเหมือนชิ้นงานลอยอยู่บนอากาศดังภาพข้างล่างนี้

วิธีการแก้ไข
– คลิ๊กเมาส์ขวาที่ Scene เลือก Edit Scenery ในช่องของ PhotoWorks RenderManager

            

– Scene Editor ก็จะโชว์ขึ้นมา เลือก Room, Floor offset แล้วปรับเปลี่ยนค่าระยะห่างตาที่ต้องการ

หรือใช้คำสั่ง PhotoWorks Preview Window เพื่อดูตัวอย่างระยะห่างของเงา

เมื่อได้ค่าที่ต้องการให้ คลิ๊ก Apply และ Close ปิดคำสั่ง

 


บทความโดย
โชคชัย จารุเนตร


Photo of author
WRITTEN BY

admin