My logo
Applicad Public Company Limited.Tips & Tricks Tips & Tricks - SolidWorksการแก้ไขการบอกขนาดการเจาะรู (Hole Callout Edit)

Dec

24

2015

การแก้ไขการบอกขนาดการเจาะรู (Hole Callout Edit)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

การแก้ใข Hole Call out ที่ SolidWorks มีการกำหนดรายละเอียดให้อัตโนมัติ โดยการเข้าไปแก้ไขฐานข้อมูลของ SolidWorks ใน Folder ที่ทำการติดตั้งโปรแกรมครับ จากรูปที่ 1 ด้านขวา (สีน้ำเงิน) เป็นการยกตัวอย่างการให้ขนาดแบบปกติที่ได้จากโปรแกรม ในขณะที่ด้านซ้าย (สีแดง) เป็นการให้ขนาดตามที่ผู้ใช้งานต้องการ โดยเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ U เป็นคาว่า C’BORE, ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้


รูปที่ 1

1. เข้าไปแก้ใน Code ของ SW ใน C:Program FilesSolidWorks Corp SolidWorks lang englishcalloutformat.txt ตามรูปที่ 2


รูปที่ 2

2. เมื่อ Run File calloutformat.txt ขึ้นมาแล้วจะต้องค่อยๆเลื่อนจอลงมาจนเจอ [ANSI METRIC] COUNTERBORED HOLES ตามลูกศรข้อ 1,2 แล้วค่อยแก้ข้อความในข้อที่ 3 ครับ


รูปที่ 3

4. เมื่อแก้ข้อความ ให้เปลี่ยนเป็นข้อความตามข้อที่ 4,5 แล้ว Save ครับ


รูปที่ 4

5. หลังจากนั้นกลับมาที่ Drawing แล้วลองใช้คาสั่ง Hole Cal out ครับ เราจะได้ STD-Dimension ที่เป็นมาตรฐานเดียวในโลก


รูปที่ 5

แต่ถ้าเมื่อใหร่เป็นรูเดียว มันจะมี X ติดอยู่ด้านหลังนะครับ เราต้องไปลบเอาเองใน Dimension Command ด้านซ้ายมือของ SW ส่วนรูปแบบ Dimension อื่นๆ ก็ใช้วิธีนี้ล่ะนะครับ


รูปที่ 6

ดังนั้นในกรณีนี้เราจะแก้ไขให้การเปลี่ยนแปลงขนาดมีความสมบูรณ์ที่สุดคือ จะให้เครื่องหมาย x ที่แสดงอยู่ด้านท้ายหายไปโดยเข้าไปแก้ใน Code ของ SW ใน C:Program FilesSolidWorks CorpSolidWorkslang englishcalloutformat.txt ตามรูปที่ 2 จากนั้นทำการแก้ใขตามรูปที่ 7 โดยมีรายละเอียดดังนี้

>
รูปที่ 7

วงกลมที่ 1, 2 ลบ space bar ออก เพื่อลดช่องไฟใน dimension ที่แสดงของ SWX
วงกลมที่ 3 เคาะเพื่อเพิ่ม space bar
วงกลมที่ 4 ใส่วงเล็บทั้งหน้าและหลัง

สุดท้ายถ้าอยากให้เส้นบอกขนาดอยู่ด้านล่างตัวอักษรตามรูปที่ 1 ด้านซ้าย (สีแดง) เราปรับที่ option ได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องไปแก้ Code อะไรนะครับ โดยเลือกที่ Document PropertiesDraft StandardOveral Drafting Standard ตามรูปที่ 8


รูปที่ 8

ผมเอารูปมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับ dimension ตัวบน เป็นตัวที่ผมไม่ได้ลบและเพิ่มspace bar ตามวงกลมที่ 1,2,3


รูปที่ 9


บทความโดย
พรเทพ เกิดมนต์
pornthep@applicadthai.com

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 2.00 out of 5)
Loading...

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้