Menu

การเขียนโช๊คอัพด้วยคำสั่ง 3D ใน GstarCAD

Applicad Public Company Limited.Tips & Tricks Tips & Tricks – GstarCAD Ciการเขียนโช๊คอัพด้วยคำสั่ง 3D ใน GstarCAD

Jan

28

2016

การเขียนโช๊คอัพด้วยคำสั่ง 3D ใน GstarCAD

เราจะเสนอการเขียน โช๊คอัพ ที่เป็นสามมิติด้วยคำสั่ง ในการเขียนภาพที่เป็น 3D
จากตัวอย่างไฟล์ ที่เห็นจะเป็นวัตถุที่เป็นสองมิติที่อยู่ในมุมมองที่เป็นสามมิติ ซึ่งเส้นที่เห็นเราทำการแบ่งออกเป็นสามส่วนตามสีที่เห็น ซึ่งเราจะทำการเขียนไปทีละส่วน

1. เริ่มจากสีขาวจะเป็นในส่วนของตัวแกนของโช๊คอัพ ซึ่ง จะเห็นว่าจะมีการเขียนเพียงแค่ Section หน้าตัดของวัตถุ เพราะเป็นวัตถุที่มีลักษณะทรงกลม

– จากนั้นทำการรวมเส้นต่างๆ ให้เป็นเส้นเดียวกันด้วยคำสั่ง Region โดยเลือกคำสั่ง ที่เมนู Draw > Region  แล้วทำการเลือกเส้นสีขาวทั้งหมดที่อยู่ใน drawing จากนั้นกด Enter เราก็จะได้วัตถุที่เป็น Region เพื่อพร้อมที่จะเอาไปขึ้นรูปเป็นไฟล์ สามมิติ

– ขั้นตอนการขึ้น 3D เลือกที่เมนู Draw > Modeling > Revolve จากนั้นเลือกเส้นสีขาวที่ต้องการ แล้วกด Enter กำหนดจุดอ้างอิง โดยคลิกที่จุดที่ 1 และ 2 ตามลำดับ จากนั้นโปรแกรมจะถามเราว่าต้องการทำ Revolve ทั้งหมดกี่องศา ให้พิมพ์เป็น 360 แล้วกด Enter ก็จะได้ในส่วนของแกนที่เป็นทรงกลม ตามรูปด้านล่าง

2. เมื่อได้แกนแล้ว จากนั้นมาเขียนในส่วนของด้ามจับ จากเส้นสีเขียนในแบบ

– เข้าไปที่เมนู Draw > Modeling > Extrude แล้วเลือกเส้นที่เป็นสีเขียวตามรูปด้านล่าง แล้วกด Enter ใส่ความสูงที่ต้องการ โดยพิมพ์ 12 แล้วกด Enter จากนั้นโปรแกรมจะถามมุมที่ต้องการใส่ ให้กด Enter ผ่าน ก็จะได้วัตถุที่เป็น สามมิติ เบื้องต้นวัตถุที่ได้จะยังไม่อยู่ตรงกลางให้เราใช้คำสั่ง Move ย้ายด้ามจับสีเขียวมาไว้ตรงกลางดังรูป

– จากรูปจะเห็นว่าตรงกลางของด้ามจับจะมีการเจาะรูอยู่ ซึ่งเราจะทำการเจาะรู โดยเข้าไปที่เมนู Modify > Solid Editing > Subtract จากนั้นเลือกวัตถุหมายเลข 1 กด Enter แล้วเลือกวัตถุที่เป็นรูเจาะหมายเลข 2 กด Enter เราก็จะได้รูเจาะ ชิ้นที่เหลือก็ทำเหมือนกัน โดยเข้าไปที่คำสั่ง Subtract แล้วเลือกวัตถุหมายเลข 3 กด Enter เลือกรูเจาะหมายเลข 4 กด Enter

– ทำการรวมแกนและด้ามจับให้เป็นชิ้นเดียวกัน ด้วยคำสั่ง Union โดยเข้าไปที่เมนู Modify > Solid Editing > Union เลือกวัตถุที่เป็นแกนหมายเลข 1 จากนั้นเลือกด้ามจับหมายเลข 2 และ 3 แล้วกด Enter วัตถุทั้งสามชิ้นก็จะรวมเป็นชิ้นเดียวกัน

3. การทำสปริง จากเส้นสีแดงในแบบ ซึ่งเส้นที่เราเห็นเป็นเส้นโครงของสปริงนั้นเขียนด้วยคำสั่ง Spline

– เขียนวงกลมซึ่งจะใช้เป็น Diameter ของสปริงที่เราต้องการ ซึ่งในที่นี้ให้เขียน Diameter เท่ากับ 5

– จากนั้นเข้าไปที่เมนู Draw > Modeling > Sweep เลือกวงกลมหมายเลข 1 กด Enter แล้วเลือกเส้นโครงหมายเลข 2 เราก็จะได้สปริงอย่างที่ต้องการ

– หากต้องการภาพที่มีความเหมือนจริง เราสามารถเข้าไปเลือกได้ที่ เมนู View > Visual Styles > Shademode, Gouraud Shaded ก็จะได้โช๊คอัพที่เป็นไฟล์สามมิติ ดังรูปด้านล่าง

 

สามารถเข้าไปดูขั้นตอนการใช้คำสั่งได้ที่วีดีโอด้านล่างนี้

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu