Chat with us, powered by LiveChat

Menu

การปรับแต่งผนัง Curtain Wall ด้วย ArchiCAD

Applicad Public Company Limited.Tips & Tricks Tips & Tricks – ArchiCADการปรับแต่งผนัง Curtain Wall ด้วย ArchiCAD

Jan

5

2016

การปรับแต่งผนัง Curtain Wall ด้วย ArchiCAD

การปรับแต่งผนัง Curtain Wall

        โปรแกรม ArchiCAD สามารถสร้างผนัง Curtain Wall แล้วสามารถทำการปรับแต่งตัวผนัง Curtain Wall ให้ตรงกับแบบอาคารที่เราต้องการได้ โดยการปรับแต่งเราสามารถใส่ประตูหรือหน้าต่างเข้าไปในผนัง Curtain Wall ตามที่เราต้องการ และยังสามารถที่จะเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนวัสดุของผนัง Curtain Wall ได้อีกด้วย ดังเช่นรูปตัวอย่างโดยมีวิธีทำดังต่อไปนี้

การสร้างผนัง Curtain Wall

1.เริ่มโดยการไปดับเบิ้ลคลิกหัวข้อ Curtain Wall

2.จะขึ้นหน้าต่าง Curtain Wall Default Settings แล้วเลือก

3.ปรับขนาดในแนวนอนตามที่เราต้องการ

4.ปรับขนาดในแนวตั้งตามที่เราต้องการ

5.เมื่อทำการตั้งค่าต่างๆ เสร็จ ให้ทำการกด OK

การปรับแต่งผนัง Curtain Wall

6.คลิกเม้าส์ค้าง แล้วเลือกการสร้างแบบต่อเนื่อง

7.สร้างรูปแบบ Curtain Wall ตามที่เราต้องการ

การปรับแต่งผนัง Curtain Wall

การปรับแต่ง Frame

8.กด F3 ไปหน้า 3D คลิกตัว Curtain Wall ที่เราได้สร้างไว้จากนั้นกด Edit เพื่อทำการแก้ไข Curtain Wall

การปรับแต่งผนัง Curtain Wall

9.คลิกเลือกชิ้นส่วน (Mullion) ที่ไม่ต้องการ โดยสามารถเลือกหลายชิ้นส่วนได้โดยการกด Shift และลบ

การปรับแต่งผนัง Curtain Wall

การเปลี่ยนสีและใส่ประตูหรือหน้าต่างลงใน Panels

10.คลิกเลือกชิ้นส่วนที่ต้องการ เพื่อทำการเปลี่ยนสี

11.เลือก Settings Dialog

12.เลือกสีที่ต้องการจะเปลี่ยน

การปรับแต่งผนัง Curtain Wall

13.คลิกเลือกชิ้นส่วนที่ต้องการเป็นหน้าต่าง

14.เลือก Settings Dialog

15.เลือกเป็น CW Window 19 (ในส่วนนี้เราสามารถเลือกเป็นหน้าต่างหรือประตูได้)

การปรับแต่งผนัง Curtain Wall

16.ตั้งค่าหน้าต่าง ในหัวข้อ Opening Direction > เลือก Outside

17.ตั้งค่าหน้าต่าง ในหัวข้อ Opening Type > เลือก Top Hung

การปรับแต่งผนัง Curtain Wall

18.เมื่อทำการตั้งค่าเสร็จ

การปรับแต่งผนัง Curtain Wall

19.เมื่อทำการแก้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยให้ทำการ กด OK

การปรับแต่งผนัง Curtain Wall

ตัวอย่างเมื่อนำมาใส่ในตัวอาคาร

การปรับแต่งผนัง Curtain Wall

       การปรับแต่งตัวผนัง Curtain Wall ไม่ได้ทำได้เพียงแบบตัวอย่างที่เราได้แสดงเท่านั้น เราสามารถทำแบบผนัง Curtain Wall ได้หลายรูปแบบ อยู่ที่การนำวิธีการปรับแต่งตัวผนัง Curtain Wall ไปประยุกต์ให้เข้ากับแบบอาคารที่เราต้องการ

การปรับแต่งผนัง Curtain Wall

แหล่งอ้างอิง
http://www.azobuild.com/news.aspx?newsID=15094

Tips & Tricks : Kreetha Buaradok

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Menu