Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks, Tips & Tricks Mi

การปรับเปลี่ยนตำแหน่งมุมมองจุดอ้างอิงจากไฟล์งาน 3D Scan (.stl)

 

การทำงานร่วมกับงานสแกน 3 มิติ ใน SOLIDWORKS บ่อยครั้งที่เจอปัญหาเมื่อสแกนงานออกมาแล้วพบว่าตำแหน่งชิ้นงานไม่ตรงกับมุมองที่ต้องการทำให้ลำบากต่อการแก้ไขไฟล์งาน เพราะงานที่สแกนมาจะไม่สามารถกำหนดผิวชิ้นงานในการอ้างอิงมุมมองได้

ในโปรแกรม SOLIDWORKS ก็มีวิธีการจัดการปัญหานี้ด้วยฟังก์ชัน Scan to 3D  ซึ่งมีคำสั่ง Mesh Prep Wizard เป็นคำสั่งในการจัดการมุมมองอ้างอิง มีวิธีการดังนี้

  1. เปิดใช้ฟังก์ชัน Scan to 3D ใน Add Ins ก่อน (ใน SOLIDWORKS 2016 จะมีฟังก์ชันนี้ในแพ็คเกจ Professional แล้ว ซึ่งเวอร์ชันก่อนหน้านี้จะมีอยู่ใน แพ็คเกจ Premium เท่านั้น)

 

  1. เปิดไฟล์งานและเปลี่ยน File Type เป็น Mesh File แล้วเลือกไฟล์งานสแกนที่ต้องการเปิดแก้ไข

 

เมื่อเปิดไฟล์งานมาแล้วด้วยวิธีนี้ให้สังเกตไอคอนที่ Feature Manager Design Tree จะโชว์เป็น  Mesh จากนั้นให้คลิกขวา เลือกคำสั่ง Mesh Prep Wizard

 

  1. ในช่อง Mesh/Cloud/File ให้เลือกที่ชิ้นงาน (Mesh1) จากนั้นกด Next

 

  1. ในส่วนของ Orientation Method ให้เลือกเป็น Automatic
  1. ในช่อง Origin Reference สามารถกำหนดจุดอ้างอิงที่ชิ้นงานก็ได้ ในกรณีนี้เลือกเป็นแบบ Automatic ไม่ต้องใส่

 

  1. หากต้องการหมุนชิ้นงานปรับเปลี่ยนตำแหน่งรอบแกนก็สามารถทำได้โดยไปที่ช่อง Rotation Parameters

 

Benefit : ช่วยให้ผู้งานงานสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองตามที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

Tips & Tricks เพิ่มเติม: https://www.applicadthai.com/tips-tricks/tips-tricks-mi/tips-tricks-solidworks/

จัดทำโดย : โชคชัย  จารุเนตร


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ