Chat with us, powered by LiveChat

Menu

การทำแบบ Contour และการหาปริมาณดิน จาก ArchiCAD 18

Applicad Public Company Limited.Tips & Tricks Tips & Tricks – ArchiCADการทำแบบ Contour และการหาปริมาณดิน จาก ArchiCAD 18

Jan

5

2016

การทำแบบ Contour และการหาปริมาณดิน จาก ArchiCAD 18

โดยปกติทั่วไปการทำแบบ Contour อาจทำได้จากการเขียนด้วยมือหรือเขียนด้วยโปรแกรมต่างๆ โดยจากการลากเส้นค่าพิกัดตามค่าที่ได้มา และการหาปริมาณดินก็จะใช้วิธีการคำนวณต่างๆ ตามสูตรทางคณิตศาสตร์ทั่วๆ ไป ซึ่งตามหลักความเป็นจริงรูปทรงของพื้นที่ไม่ได้เป็นแบบที่จะสามารถใช้หลักการคำนวณแบบง่ายๆ ทั่วไปได้

ดังนั้นวันนี้เราจะมาทำแบบ Contour และหาปริมาณแบบอัตโนมัติด้วยโปรแกรม ArchiCAD ซึ่งจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และยังสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น

1. นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาทำตารางใน Excel โดยเรียงลำดับเป็นแนวตั้ง ตามแกน X, Y, Z ตามลำดับ

2. บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล txt เพื่อนำเข้าไปยังโปรแกรม ArchiCAD จากนั้นโปรแกรมจะทำการสร้าง แบบ Contour ในรูปแบบ 3 มิติ และถอดปริมาณดินให้อัตโนมัติ

การทำแบบ Contour และการหาปริมาณดิน จาก ArchiCAD 18

ขั้นตอน มีดังนี้

1. นำข้อมูลพิกัด X, Y, Z (ไฟล์ txt) เข้ามาในโปรแกรม ArchiCAD โดยไปที่ Design >> Place Mesh from Surveyors Data

การทำแบบ Contour และการหาปริมาณดิน จาก ArchiCAD 18

2. จากนั้นจะมีหน้าต่างคำสั่งขึ้นให้กรอกรายละเอียดต่างๆ ลงไป

การทำแบบ Contour และการหาปริมาณดิน จาก ArchiCAD 18

3. เมื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรม ArchiCAD แล้ว โปรแกรมจะทำการสร้างเป็น Contour 3 มิติ ตามค่าพิกัดโดยอัตโนมัติ

การทำแบบ Contour และการหาปริมาณดิน จาก ArchiCAD 18

นอกจากนี้โปรแกรม ArchiCAD ยังถอดปริมาณดิน โดยไปที่ Navigator Project Map >> Schedules ให้ทำการ Setting ค่าต่าง ที่ต้องการ

1. การตั้งชื่อ โดยไปที่ Scheme Setting >> Create New >> Name (ตั้งชื่อ Contour)

 การทำแบบ Contour และการหาปริมาณดิน จาก ArchiCAD 18

2. การเลือกวัตถุเป็น Mesh โดยไปที่ Criteria >> เลือก Mesh

การทำแบบ Contour และการหาปริมาณดิน จาก ArchiCAD 18

3. เลือกสิ่งที่ต้องการให้สรุป เช่น ปริมาณดินทั้งหมด, พื้นที่ดินขุด, เส้นรอบรูปดินขุด โดยไปที่ Fields >> เลือก Volume >> Add

การทำแบบ Contour และการหาปริมาณดิน จาก ArchiCAD 18

โปรแกรม ArchiCAD จะทำการสรุปข้อมูลตามที่เราเลือก

การทำแบบ Contour และการหาปริมาณดิน จาก ArchiCAD 18

หากมีการปรับแก้ Mesh โปรแกรม ArchiCAD จะ update ปริมาณดินให้ด้วย

การทำแบบ Contour และการหาปริมาณดิน จาก ArchiCAD 18

การทำแบบ Contour และการหาปริมาณดิน จาก ArchiCAD 18

Tips & Tricks: BY BOM A/E/C 3D

  • 2
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(1 votes, average: 1.00 out of 5)
Loading...

Menu