My logo

ARCHICAD 23 ได้มีการพัฒนาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือ เสา, คาน ให้มีลูกเล่นมากขึ้น รวมถึงเพิ่มเครื่องมือใหม่เข้ามา คือ Opening Tool ทำให้เราเจาะช่องได้ง่าย ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิกกับวิศวกรที่ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สมบูรณ์ขึ้น Beam Column เสาและคาน มีการยกเครื่องใหม่ ไฉไลกว่าเดิม 1.1 Beam Column Segments and Tapered เราสามารถปรับเสา, คานให้แบ่งเป็นหลายส่วนตามต้องการ เพียงแค่เพิ่ม Segment เข้าไป ซึ่งแต่ละ Segment จะสามารถกำหนดขนาด รูปทรง ได้อีกด้วย เช่น ฐานราก โดยถ้าเทียบกับ ArchiCAD22

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้