Menu

Aug

24

2018

ในการทำ Chamfer ใน SolidWorks มีหลายรูปแบบให้ผู้ใช้งานเลือกใช้งานตามความต้องการ แต่รูปแบบกำหนดค่าเรียงลำดับตามระยะของขอบที่ต้องการ Chamfer นั้น ต้องอาศัยเทคนิคบางอย่างเพื่อทำให้เกิด Chamfer แบบเรียงลำดับค่า หรือ Variable Chamfer ซึ่งในหัวข้อนี้จะข้อแนะนำวิธีการสร้างให้เป็นแนวทางค่ะ 1. เริ่มจากทำ fillet แบบ variable

Read more

Menu