สรุป: เราสามารถสั่งให้ SolidPlant เดินท่อให้เราพร้อมกันหลายๆ เส้นในคราวเดียวด้วยคำสั่ง Muti-Route Navigator ซึ่งเป็นคำสั่งใหม่ใน SolidPlant 2016 Tips & Tricks: พิสิทธิ สุทธิธรรม