Chat with us, powered by LiveChat

Menu

สำหรับ Drafman ที่ต้องเขียนแบบด้านระบบงานไฟฟ้า ซึ่งต้องเขียนรายละเอียดอุปกรณ์ ที่ใช้ติดตั้งตามจุดต่างๆ   ตามผนัง ซึ่งจะมีสัญลักษณ์เต้ารับไฟฟ้ามาตรฐานของประเทศต่างๆ ที่มีหลายแบบด้วยกัน รวมถึงเต้าของสัญญาณโทรศัพท์  อินเตอร์เน็ต และอื่นๆ ที่ต้องระบุลงไป แต่ว่าบางครั้งก็ต้องเขียนขึ้นมาเองหรือไปหาดาวน์โหลด ซึ่งก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด ในบทความนี้จะมาแนะนำการดึงสัญลักษณ์เต้ารับไฟฟ้าตามมาตรฐานของประเทศต่างๆ มาช่วยให้เราทำงานได้สะดวกขึ้น อันดับแรกให้เราเปิดโปรแกรม GstarCAD ขึ้นมา จากนั้นในหมวด

Read more

โปรแกรม CADprofi  มีหลากหลายกลุ่มงาน  Architectural ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มี Block Library จำนวนมากและหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานที่มีรายละเอียดมากๆ ครั้งนี้จะมาแนะนำในเรื่องของการนำประตู หน้าต่าง โดยวิธีการ Insert ลงใน Drawing มาดูกันดีกว่าว่าใช้งานอย่างไรครับ เปิดแบบที่ต้องการจะนำเข้า Block ประตูเข้ามาและวัดขนาดตามมาตรฐาน เลือกคำสั่งที่เมนู CADprofi

Read more

Menu