Chat with us, powered by LiveChat

Menu

เขียนเกลียวคอขวดน้ำพลาสติกด้วย SolidWorks | AppliCAD Co., Ltd. ในงานเขียนขวดน้ำพลาสติกด้วยโปแกรม SolidWorks พบเห็นกันอย่างแพร่หลายมาก เพราะด้วยโปรแกรม SolidWorks มีคำสั่งที่เป็นที่นิยม โดยใช้ Variable Pitch ใน Helix และ Face Delete

Read more

ตัวอย่างการสร้าง Model ที่ทำได้ง่ายๆด้วยคำสั่ง Curviloft ใน Google SketchUp Pro | AppliCAD Co., Ltd. กระบวนการขึ้นชิ้นงานจาก 2D ให้กลายเป็น 3D โดยการใช้ ภาพด้านตัด กับเส้น เพื่อให้เกิดเป็น

Read more

การตั้งค่า SketchUp ให้มีความเร็วมากขึ้น | AppliCAD Co., Ltd. คุณอาจไม่ได้ตระหนักว่าการตั้งค่าต่างๆ การแสดงผลที่คุณเลือกที่จะนำไปใช้ในการเขียนแบบ ใน SketchUp จะมีผลต่อความเร็วของ SketchUP และการตอบสนองทั่วๆไป ซึ่งจะทำให้การทำของโปรแกรมล่าช้า โดยเฉพาะเมื่อคุณเขียนไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ เมื่อคุณกำลังทำงานกับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ คุณต้องการให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้รูปแบบการตั้งค่าที่ถูกต้อง ให้ทำการตั้งค่าดังนี้ โดยในส่วนของ

Read more

ประโยชน์ – ช่วยให้เราสามารถสร้าง Standard routing ของหน่วยงานขึ้นมาเพื่อให้สะดวกในการใช้งา­น – สามารถกำหนดรูปแบบของตัว Component ที่เราต้องการทำ Routing library ได้ – ง่ายและสะดวกต่อการใช้ในการออกแบบ

การตั้งค่าต่างๆ ที่ซับซ้อน หากผู้เขียนแบบไม่ได้วางขั้นตอนที่ชัดเจนไว้อาจทำให้งานล่าช้า หมวด Dimension นี้ ช่วยลดระยะเวลาดังกล่าว คือเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่จัดระบบเส้นบอกระยะให้เป็นไปตามความต้องการ เมื่อนำมาใช้จนคล่องแล้วจะสามารถต่อยอดให้ Drawing นั้น | AppliCAD Co., Ltd.        หนึ่งในขั้นตอนเขียนแบบคือการบอกระยะ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้ผู้อ่านแบบเข้าใจพื้นที่ทราบถึงตำแหน่งต่างๆ อาจนำไปต่อยอดในการประมาณราคาต่อไปได้ เส้นบอกระยะหรือที่เราเรียกทับศัพท์

Read more

ในการทำงานนำเสนอภาพนิ่งเสมือนจริง การที่จะได้ภาพออกมาสวย จำเป็นจะต้องตั้งค่า Material ต่างๆ เพื่อให้งานออกมาเสมือนจริงมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ค่าความสะท้อนของวัสดุ (Reflection) ค่าความโปร่งใสของวัสดุ (Transparency), ค่าความขรุขระของผิว หรือรอยเซาะร่อง (Bum | AppliCAD Co., Ltd. ในการทำงานนำเสนอภาพนิ่งเสมือนจริง การที่จะได้ภาพออกมาสวย

Read more

การทำงานของ ArchiCAD นอกจากการขึ้นงาน 3 มิติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ในการทำงานของ ArchiCAD 19 สามารถใช้งานในส่วนของงาน 2 มิติ ได้ดีอีกด้วย ตัวอย่างเช่น การใส่สัญลักษณ์และ ID Number ของวัตถุชิ้นนั้นๆ เราสามารถให้โปรแกรมแสดงสัญลักษณ์ในหน้าการทำงานของแปลนหรือรูปด้าน รวมไปถึงรูปตัดก็สามารถระบุได้อย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ

Read more

ปัจจุบันการรับงานจากภายนอกบริษัท หรือการทำงานร่วมกันข้ามบริษัท เป็นเรื่องจำเป็นที่เราอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งแต่ละบริษัทอาจมีหน่วยวัดที่แตกต่างกันบางหน่วยงาน ใช้การวัดระยะเป็นนิ้วบ้าง เป็นเซ็นติเมตรบ้างหรือเป็นเมตร ซึ่งเรามี Tricks เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับกา | AppliCAD Co., Ltd.        ปัจจุบันการรับงานจากภายนอกบริษัท หรือการทำงานร่วมกันข้ามบริษัท เป็นเรื่องจำเป็นที่เราอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งแต่ละบริษัทอาจมีหน่วยวัดที่แตกต่างกันบางหน่วยงาน

Read more

-ช่วยให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรูปแบบของ Tool ได้งานขึ้น -ลดขั้นตอนในการแก้ไขรูปแบบของ Tool ที่จะนำมาใช้งาน -ไม่ต้องเสียเวลากำหนด tool กับ Operation ใหม่ในกณีที่ tool ถูกใช้งานกับ Operation แล้ว

Menu