Menu

แม้ว่าในปัจจุบันรูปแบบทางสถาปัตยกรรมจะมีความเรียบง่ายแบบโมเดิร์นมากขึ้น แต่สำหรับงานภายในที่ต้องการความหรูหรา องค์ประกอบสไตล์หลุยส์ ยังคงใช้ประดับตกแต่งห้องภายใน เพื่อให้เกิดความหรูหรา อย่างเช่น บัวลายหลุยส์ โดยตัวโปรแกรม ArchiCAD สามารถสร้างบัวลวดลายที่มีความซับซ้อนด้วยการ BUMP รูปภาพ ตามขั้นตอนดังนี้ ช่วงแรกจะเป็นการสร้าง SURFACE หลังจากที่เราได้ทำการสร้าง SURFACE และ BUMP ลายให้นูนขึ้นแล้ว

Read more

การทำงานของ ArchiCAD นอกจากการขึ้นงาน 3 มิติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ในการทำงานของ ArchiCAD 19 สามารถใช้งานในส่วนของงาน 2 มิติ ได้ดีอีกด้วย ตัวอย่างเช่น การใส่สัญลักษณ์และ ID Number ของวัตถุชิ้นนั้นๆ เราสามารถให้โปรแกรมแสดงสัญลักษณ์ในหน้าการทำงานของแปลนหรือรูปด้าน รวมไปถึงรูปตัดก็สามารถระบุได้อย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ

Read more

       ArchiCAD สามารถทำการสร้างประตูหน้าต่างได้ตามแบบที่เราต้องการ และยังสามารถทำแบบ 2D ที่แสดงผลในแปลนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งขั้นตอนการทำนั้นก็ไม่ยากเพราะเราสามารถใช้คำสั่งต่างๆ ใน ArchiCAD อย่าง Slab หรือ Wall ได้เลย สำหรับ Tips & Tricks ครั้งนี้ เรามาลองดูการทำหน้าต่างแบบไทย

Read more

ArchiCAD เป็นซอฟต์แวร์ BIM ที่มีลักษณะการทำงานเป็นการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ พร้อมแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด ที่เป็นลายเส้น 2 มิติ กับรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เปรียบเสมือนกับการรวมตัวกันของซอฟต์แวร์ 3D และ CAD พร้อมจบในซอฟต์แวร์เดียว จึงแน่นอนว่าข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ย่อมส่งผลต่อขนาดของไฟล์

Read more

ในบางครั้งเราสร้างหน้าต่างขึ้นมาด้วยคำสั่ง Window Tool เรามักจะพบปัญหาเรื่องแบบ 2D ไม่ตรงกับแบบที่เราทำการ ดังนั้นวันนี้จะมาสร้างแปลนใหม่จากการทำหน้าต่างบานกระทุ้ง เพื่อให้ตรงตามแบบ 2D ตามที่เราต้องการ 1. คลิกไปที่ Window Tool เพื่อทำการเลือกหน้าต่าง 2. เลือกหน้าต่างที่ใกล้เคียง กับบานกระทุ้งที่จะทำโดยไปที่ Custom Setting

Read more

Clipping Box เป็นเครื่องมือที่สามารถทำการตัดพื้นที่ภายในของรูปอาคารหรือ Model ที่ได้เขียนไว้แล้วในโปรแกรม Artlantis ซึ่งสามารถทำให้งานมองเห็นมุมมอง ภายในของงานได้ดีมากกว่าเดิม การทำงานจะเลือกในเครื่องมือ Perspective • เลือกเครื่องมือส่วน Perspective • Click Show & Activate • กดเครื่องมือเครื่องมือแสดงผล

Read more

  การให้รายละเอียดเป็นเรื่องสำคัญในงานสถาปัตยกรรม ตัวโปรแกรม ArchiCAD19 พยายามทำให้แบบทางสถาปัตยกรรมดูมีระเบียบมากขึ้น ด้วยตัวช่วยในการจัดเรียงตัวเลขหรือตัวอักษรต่างๆ ในเส้นบอกระยะ (Dimension) หากมีตัวเลขบอกระยะหลายช่วง อาจจะทำให้เสียเวลาในการเคลื่อนย้าย เพื่อให้ตัวเลขเรียงกันอย่างมีระเบียบสวยงาม ArchiCAD19 มีรูปแบบการจัดเรียงมาให้เลือกใช้ดังนี้ คำสั่งการตั้งค่าจะอยู่ในหมวดของ Dimension Selection Setting >Dimension Detail >Dimension

Read more

       การทำห้องใต้บันไดจะต้องใช้คำสั่ง Solid Element Operations เป็นคำสั่งในการตัดวัตถุต่างๆ โดยมีรูปแบบในการตัดได้หลากหลายรูปแบบ และเป็นคำสั่งที่ใช้งานได้ง่ายไม่มีความซับซ้อน แต่มีประสิทธิภาพที่มากและมีความสะดวก เพราะคำสั่ง Solid Element Operations สามารถใช้ร่วมได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น Wall, Slab, Roof, Shell, Morph, Column

Read more

  คำสั่ง Label เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสเปคข้อความลงไปในแบบ หรือใช้เขียนเส้นชี้บอกรายละเอียดต่างๆ ลงไปในแบบ          สำหรับคำสั่ง Label ใน ArchiCAD เวอร์ชั่นเก่า เวลาเราต้องการสเปคแบบ ในแต่ละครั้งจะมีขั้นตอนที่มีความยุ่งยากมาก แต่ใน ArchiCAD 19 เราสามารถสเปคแบบลงไปได้เพียงคลิกเดียวเท่านั้น อีกทั้งยังมีรูปแบบ

Read more

        โปรแกรม ArchiCAD สามารถสร้างผนัง Curtain Wall แล้วสามารถทำการปรับแต่งตัวผนัง Curtain Wall ให้ตรงกับแบบอาคารที่เราต้องการได้ โดยการปรับแต่งเราสามารถใส่ประตูหรือหน้าต่างเข้าไปในผนัง Curtain Wall ตามที่เราต้องการ และยังสามารถที่จะเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนวัสดุของผนัง Curtain Wall ได้อีกด้วย ดังเช่นรูปตัวอย่างโดยมีวิธีทำดังต่อไปนี้ การสร้างผนัง

Read more

Menu