Thai BIM

ตัวอย่างการทำงานโปรแกรม BIM พร้อมทั้งการอ้างอิงราคาจากกรมบัญชีกลาง

Article - ArchiCAD, Article Ci, Articles

ตัวอย่างที่เห็นความสามารถของโปรแกรม BIM อย่าง ArchiCAD ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบกระบวนการ พร้อมทั้งการประ ... Read more

AppNews, News Ci

นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ประธานเปิดงาน “Arch ... Read more

AppNews, News Ci

ค้นหาคำตอบเหล่านี้ได้ในงาน  + ถอดปริมาณ ง่าย รวดเร็ว แม่นยำ + ออกแบบ เคลียร์แบบได้ไว + วิเคราะห์งานโ … Read more

Article - ArchiCAD, Article Ci, Articles

การออกแบบคอนโด 8 ชั้น ย่อมมีปัญหาหลากหลายรูปแบบ บทความนี้มีเครื่องมือมานำเสนอให้การขึ้นคอนโด 8 ชั้น … Read more

Article - ArchiCAD, Article Ci, Articles

ตัวอย่างงานอาคาร 3 ชั้น ที่ลงรายละเอียดฐานราก พร้อมทั้งถอดปริมาณ ด้วยคำสั่ง Thai BiM ตัวช่วยงานก่อสร … Read more

Article - ArchiCAD, Article Ci, Articles

เทคโนโลยีการออกแบบ ทำแบบ รวมถึงถอดแบบ ถอดปริมาณ BOQ ด้วย ArchiCAD Thai BIM ที่จะมาทำให้ผู้รับเหมาไทย … Read more

AppEvents, AppNews, Events Ci, News Ci

เรียนเชิญท่านผู้สนใจในเทคโนโลยี BIM เพื่องานก่อสร้าง เข้าร่วมงานสัมมนา ArchiCAD Thai BIM for Constru … Read more

Article - ArchiCAD, Article Ci, Articles

ในยุคดิจิทัลนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกอย่าง ทั้งยังส่งแรงกระเพื่อมต่ออุตสาหก … Read more

AppEvents, Events Ci

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (AppliCAD Co., Ltd.) ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายโซลูชันเพื่องานออกแบบ 3 มิติ ด้านว … Read more

AppEvents, AppNews, Events Ci, News Ci

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (AppliCAD Co., Ltd.) ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายโซลูชันเพื่องานออกแบบ 3 มิติ ด้านว … Read more