Menu

       เมื่อพูดถึงศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของประเทศไทย ในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโลหะและวัสดุ เพื่อพัฒนาทิศทางการวิจัยและพัฒนาที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคการผลิตและบริการของประเทศ จะเป็นที่หนไม่ได้นอกจาก “ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)” ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยทางด้านโลหะและวัสดุ ในการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงระดับโลก รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถการพัฒนาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้เราได้รับเกียรติจาก ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์ (Senior Researcher Failure Analysis and Surface Technology

Read more

       ปัจจุบันทุกบริษัทในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิตมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสายงานการผลิตไปที่ระบบการผลิตแบบ โดยใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automation Machine) โดยมีระบบควบคุมอัตโนมัติทางด้านอุตสาหกรรมที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการพัฒนา วิธีการผลิตที่ช่วยลดต้นทุน สามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตได้ดีขึ้น เพิ่มกำลังการผลิต และทำให้การผลิตมีความน่าเชื่อถือสูง และเมื่อพูดถึงผู้ผลิต Automation Machine เรามาคุยกับ คุณสกลพจน์ สุขันทอง Managing Director และคุณวิชาญ เฉลิมเวโรจน์

Read more

       แผนกมีหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนที่มาจากเหล็กหล่อ โดยเหล็กหล่อที่เราผลิตจะแบ่งเป็นเหล็กหล่อเทากับเหล็กหล่อเหนียว ซึ่งทางสมบูรณ์ผู้บริหารมีนโยบายในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ รวมถึงการรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเราส่งให้ IOB เพราะฉะนั้นเราต้องได้มาตรฐาน TS16949 เราทำธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งส่วนนี้เป็นตัวการันตีได้ส่วนนึงว่าเราผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพ ผู้บริหารมีการเน้นย้ำเสมอในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพในส่วนของการผลิตพร้อมๆ กับการพัฒนาศักยภาพของคน ท่านค่อนข้างให้ความสำคัญ ภายในบริษัทเรามีการก่อตั้งศูนย์แห่งการเรียนรู้ที่ระยองเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนเป็นหลักเมื่อจบหลักสูตรก็พร้อมป้อนเข้าสู่โรงงานต่างๆ จุดเด่นของเราคือเรื่องของการผลิตที่มีคุณภาพ ความเชี่ยวชาญในเรื่องของานหล่อ การพัฒนาคนและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพราะอะไรถึงเลือกใช้ SolidWorks

Read more

Menu