Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Stratasys ผู้นำทางด้านเทคโนโลยี เครื่องพิมพ์สามมิติ ได้ประกาศว่า บริษัท Bombardier Transportation ผู้ให้บริการทางการเคลื่อนย้ายขนส่ง จะนำเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเข้ามาใช้เพื่อทำการ พิมพ์ชิ้นส่วนภายใน สำหรับรถไฟและรถราง ในประเทศเยอรมนี ,ออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเครื่องพิมพ์สามมิติหรือเครื่อง 3D Printer ของทาง Stratasys ซึ่งเป็นเครื่องในระดับอุตสาหกรรม สามารถใช้วัสดุที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ

Read more

เส้นใยคาร์บอน (คาร์บอนไฟเบอร์ : Carbon Fiber) หรือไฟเบอร์แกรไฟต์ แกรไฟต์คาร์บอน หรือ CF เป็นวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอย่างน้อยร้อยละ 90 มีคุณสมบัติทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์หลายอย่าง เช่น มีความแข็งแรงสูง ต้านทานแรงดึงสูง น้ำหนักเบา ทนต่อสารเคมีสูง ทนต่ออุณหภูมิสูง และอัตราการขยายตัวต่อความร้อนต่ำ เส้นใยคาร์บอนมักจะใช้ร่วมกับวัสดุอื่นๆ

Read more

Menu