Chat with us, powered by LiveChat

Menu

ArchiCAD 21 ได้ออก Feature ตัวใหม่ล่าสุดออกมา เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพตัวโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตัวเวอร์ชันล่าสุดได้มีการใช้งานคำสั่งบันได (Stair Tool) ที่มีการปรับการทำงานของเครื่องมือคำสั่งที่ดูง่ายขึ้นและรวมไปถึงการปรับแต่งตัวบันไดก็ได้ทำให้หลากหลายมากขึ้น และยังสามารถทำการขึ้นรูปตัวบันไดที่ง่ายๆ โดยในวันนี้เราจะทำการใช้คำสั่งบันไดใน Feature ใหม่ที่ออกมา โดยจะทำเป็นบันไดโค้ง โดยตัวบันไดจะเป็นลักษณะ Freeform เพราะเนื่องจากตัวโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ที่ได้มีการพัฒนาให้การสร้างบันไดนั้นมีความง่าย เราจึงสามารถทำการประยุกต์การสร้างบันไดในรูปแบบต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น

Read more

ArchiCAD 21 ได้ออก Feature ตัวใหม่ล่าสุดออกมา เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพตัวโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตัวเวอร์ชันล่าสุดได้มีแนวคิดในการทำงานว่า “STEP UP YOUR BIM” โดยเน้นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และการทำงานต่างๆ ภายในโปรแกรมที่ง่ายขึ้น โดยในส่วนของ ArchiCAD 21 ในเวอร์ชันล่าสุดมี Feature ตัวใหม่เป็นที่น่าสนใจ

Read more

GRAPHISOFT ผู้นำทางด้านเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) และพัฒนาซอฟต์แวร์ออกแบบสถาปัตยกรรม 3D ได้ประกาศเปิดตัว ARCHICAD ซอฟต์แวร์ BIM ตัวแรกของโลก เวอร์ชันล่าสุด ซึ่งก็ คือ ARCHICAD 21 ณ เมืองบูดาเปสท์

Read more

Menu