My logo

ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน และยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ผู้ประกอบการอาจจะไม่มั่นใจในเรื่องการลงทุน หรือต้องการบริหารจัดการงบประมาณเผื่อสำรองไว้ในอนาคต แต่หากเราไม่ขยับตัว หรือว่าก้าวไปข้างหน้า ก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้วยเช่นกัน ทาง Dassault Systèmes จึงออกข้อเสมอใหม่ล่าสุดให้กับผู้ประกอบการและนักออกแบบด้วยทางเลือกการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น กับ SOLIDWORKS แบบเช่าใช้ รายปี  SOLIDWORKS ราคาแบบเช่าใช้ รูปแบบของลิขสิทธิ์การซื้อซอฟต์แวร์อย่างหนึ่งที่ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าราคาปกติ และมีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้งานโดยเฉพาะกับ Start Up ผู้ผลิต ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา และธุรกิจขนาดต่างๆ ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS แบบเช่าใช้ ในระยะเวลา 3 เดือน หรือ 1 ปี ตรงข้ามกับ Perpetual License ที่ซื้อเป็นของตนเอง SOLIDWORKS (เช่าใช้)

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้