หลังจากงานเปิดตัว SOLIDWORKS 2017 หลายๆ ท่านคงได้เห็นแล้วว่า SOLIDWORKS ได้พัฒนาสิ่งใหม่ๆ มาให้เราได้ใช้ประโยชน์ค่อนข้างมากมาย ทำงานออกแบบได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยส่วนตัวผมรับผิดชอบในส่วนของงานวิเคราะห์ของโปรแกรม SOLIDWORKS โดยในเวอร์ชั่น 2017 SOLIDWORKS Simulation นั้นได้เพิ่มความสามารถมามากมายด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในส่วนของ Structural Analysis

Read more