Chat with us, powered by LiveChat

Menu

เป็นระยะเวลามากกว่าหนึ่งศตวรรษที่ Dixon Valve & Coupling ได้ผลิตและจัดจำหน่าย ข้อต่อท่อ วาล์ว ข้อต่อเร่ง แกนหมุน และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการควบคุมและลำเลียงของเหลว ซึ่งเป็นบริษัทระดับนานาชาติที่มีโรงงานการผลิตตั้งอยู่ทั่วโลกถึง 12 โรงงาน ที่ดำเนินการสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมการสำรวจปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์สำหรับการกลั่น ผลิตภัณฑ์สำหรับการขนส่งและการลำเลียง ผลิตภัณฑ์สำหรับกระบวนการทางเคมี ผลิตภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

Read more

  ปัจจุบันมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาตลอด ซึ่งก็มาจากความสามารถทางด้านทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบทั้งหลาย แต่สิ่งที่จะช่วยทำให้เห็นนวัตกรรมออกมาเป็นรูปร่าง ก็คงจะหนีไม่พ้นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบ และซอฟต์แวร์ SolidWorks ก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการออกแบบที่ดีที่สุด และง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด ท่านที่ต้องการทราบว่าซอฟต์แวร์ SolidWorks สามารถช่วยในการออกแบบของท่านได้อย่างไร สามารถเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ทำไมถึงต้องเลือกใช้ SolidWorks?  แต่สำหรับบทความนี้ จะขอกล่าวถึงความสามารถของ ซอฟต์แวร์ SolidWorks

Read more

Menu