Chat with us, powered by LiveChat

จะมีสักกี่คนที่สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างคุ้มค่า แล้ววิธีไหนล่ะที่ทำให้เราสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โดนใจ ยังมีทริคและเทคนิคอีกมากมายของ SolidWorks ที่ท่านยังไม่รู้ แอพพลิแคด จัดงานสัมมนา เพื่อเปิดประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องจักร และเรียนรู้ฟีเจอร์ใหม่ๆ ของ SolidWorks ในงาน AppliCAD’s SolidWorks Innovation Day 2015

Read more